ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

30 Μαρτίου 2021


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 146/2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Απριλίου 2021  έως  23 Απριλίου 2021  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 02.04.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 09.04.2021, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 16.04.2021, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 23.04.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 07.04.2021, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 14.04.2021, Δημήτριος Δημητριάδης, Νικολέτα Σαράφη (επανάληψη)

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 21.04.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου, Νικόλαος Γκεκόπουλος (επανάληψη)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 06.04.2021, Γεώργιος Τανάγιας

Τρίτη 20.04.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 01.04.2021, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου, Μάρθα Ανδρεάδου (επανάληψη)

Στη συνεδρίαση της Τρίτης,  20.04.2021, Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 07.04.2021, Λαμπρινή Νάστου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 22.04.2021, Αγάπη  Γενηζεγκινοπούλου (επανάληψη), Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.04.2021 έως 04.04.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα

Από 05.04.2021 έως 11.04.2021, Γεώργιος Τανάγιας

Από 12.04.2021 έως 18.04.2021, Δημήτριος Δημητριάδης

Την 19.04.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου

Την 20.04.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα

Από 21.04.2021 έως 23.04.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.04.2021 έως 12.04.2021,Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 13.04.2021 έως 23.04.2021, Μαρία Ανδρέου, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.04.2021 έως 23.04.2021, Νικολέτα Σαράφη, Λαμπρινή Νάστου, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.04.2021 έως 23.04.2021, Νικολέτα Σαράφη, Λαμπρινή Νάστου, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Βασίλειος Καραούλης

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 29.03.2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Νικόλαος Παύλου