ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

31 Μαρτίου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ. 149 /2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθορίζονται οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Σερρών για το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου 2021 έως τις 25 Απριλίου 2021 ως εξής:

A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ

1-4-2021 Πέμπτη:

 1. Εναρξη ΜΟΔ: ΠΑΥΛΟΥ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 2. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελούς: ΠΑΥΛΟΥ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 3. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΑΥΛΟΥ

2-4-2021 Παρασκευή:

 1. Αυτόφ. Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΚΑΚΑΒΑ -ΚΡΟΜΜΥΔΑ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΚΑΒΑ

3-4-2021 Σάββατο:

 1. Αυτόφ. Τριμελ.: ΚΑΚΑΒΑ -ΚΑΛΑΦΑΤΗ -ΚΡΟΜΜΥΔΑ

5-4-2021 Δευτέρα:

 1. Μονομελ. Τακτικής /Ειδικής με πινάκιο: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Αυτόφ. Τριμελ.: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

6-4-2021 Τρίτη:

 1. Αυτόφ. Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΤΑΝΑΓΙΑΣ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΣΙΒΡΙΔΗΣ

7-4-2021 Τετάρτη:

 1. Αυτόφ. Τριμελ.: ΚΑΛΑΦΑΤΗ -ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ -ΤΑΝΑΓΙΑΣ
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΚΑΛΑΦΑΤΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

8-4-2021 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΛΥΤΡΑ

9-4-2021 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελ.: ΠΑΥΛΟΥ -ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΤΑΝΑΓΙΑΣ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΑΥΛΟΥ

10-4-2021 Σάββατο:

 1. Αυτόφ. Τριμελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΤΑΝΑΓΙΑΣ

12-4-2021 Δευτέρα:

 1. Αυτόφ. Τριμελ.: ΠΙΛΛΗ-ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

13-4-2021 Τρίτη :

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο/Ειδική με πινάκιο: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Ασφαλιστικά: ΛΥΤΡΑ
 3. Αυτόφ. Τριμελ.: ΛΥΤΡΑ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜΠΑΤΣΑΡΑ

14-4-2021 Τετάρτη:

 1. Αυτόφ.Τριμελ: ΠΑΥΛΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

15-4-2021 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελ.: ΠΙΛΛΗ – ΚΑΚΑΒΑ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΚΑΚΑΒΑ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΚΑΒΑ

16-4-2021 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελ.: ΛΥΤΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

17-4-2021 Σάββατο:

 1. Αυτόφ. Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΚΑΚΑΒΑ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

19-4-2021 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής / Ειδικής με πινάκιο: ΚΑΚΑΒΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 2. Αυτόφ. Τριμελούς: ΚΑΚΑΒΑ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

20-4-2021 Τρίτη :

 1. Πολυμελές Τακτικής / Εκουσίας: ΠΑΥΛΟΥ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Αυτόφ. Τριμελούς: ΠΑΥΛΟΥ -ΣΙΒΡΙΔΗΣ -ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΑΥΛΟΥ

21-4-2021 Τετάρτη:

 1. Αυτόφ. Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ – ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΤΣΙΤΣΕΚΙΔΟΥ

22-4-2021 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΙΛΛΗ

23-4-2021 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελούς: ΠΑΥΛΟΥ – ΚΑΚΑΒΑ – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΑΥΛΟΥ

24-4-2021 Σάββατο:

 1. Αυτόφ. Τριμελούς: ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ: Από 1-4-2021 έως 25-4-2021 όλοι οι Δικαστές πλην της Τακτικής Ανακρίτριας, με Πρόεδρο την κ. ΛΥΤΡΑ για τα ανακριτικά και τα προανακριτικά βουλεύματα, και την κ. ΠΙΛΛΗ για τα βουλεύματα υφ’ όρον απολύσεων και ανακλήσεων υφ’ όρον απολύσεων.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

α) Από 01-04 έως 02-04-2021: ΚΑΚΑΒΑ

β) Από 05-04 έως 09-04-2021: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

γ) Από 12-04 έως 16-04-2021: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

δ) Από 19-04 έως 23-04-2021: ΜΠΑΤΣΑΡΑ

3) Συναινετικές εξαλείψεις:Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 12.00 μ.μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Σέρρες, 30-3-2021

Ο Διευθύνων

το Πρωτοδικείο Σερρών

Νικόλαος Παύλου

Πρόεδρος Πρωτοδικών