ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 191/2021

19 Απριλίου 2021


Η πράξη 191/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).