ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΕΟΡΤΕΣ ΠΑΣΧΑ

19 Απριλίου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ΄αριθμ.  192 /2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από τις 26 Απριλίου 2021 έως και τις 9 Μαϊου 2021 ως εξής:

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (26 – 28 Απριλίου)

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

26-4-2021:   ΚΑΚΑΒΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

27-4-2021:   ΚΑΚΑΒΑ –  ΚΑΛΑΦΑΤΗ –  ΚΡΟΜΜΥΔΑ

28-4-2021:   ΚΑΚΑΒΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

26-4-2021: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

27-4-2021: ΚΑΚΑΒΑ

28-4-2021: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

26 έως 28-4-2021:  Η εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ

26 έως 28-4-2021: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

26 έως 28-4-2021: ΚΑΚΑΒΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

26 έως 28-04-2021: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (29 Απριλίου – 2 Μαϊου)

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

29-4-2021: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ –  ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ – ΤΑΝΑΓΙΑΣ

30-4-2021: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ – ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ

1-5-2021: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ – ΝΑΣΤΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

29-4-2021:   ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

30-4-2021:   ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

29  και  30-4-2021:  Η εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

1-5-2021:  ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ

29-4-2021  έως  2-5-2021:  ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

29-4-2021  έως  2-5-2021:  ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

29-4-2021  έως  2-5-2021: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ  (3 – 5 Μαϊου)

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

3-5-2021: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ

4-5-2021: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

5-5-2021: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3-5-2021:  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

4-5-2021:  ΜΠΑΤΣΑΡΑ

5-5-2021:  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

3-5-2021  έως  5-5-2021:  Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ

3-5-2021  έως  5-5-2021:  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

3-5-2021  έως  5-5-2021:  ΜΠΑΤΣΑΡΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

3-5-2021  έως  5-5-2021:  ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

 ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (6 έως 9 Μαϊου)

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

6-5-2021:  ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΣΑΡΑΦΗ

7-5-2021:  ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

8-5-2021:  ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6-5-2021: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

7-5-2021:  ΣΙΒΡΙΔΗΣ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

 6  και  7-4-2021:  Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

8-5-2021:  ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ

6-5-2021  έως  9-5-2021:  ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

6-5-2021  έως  9-5-2021:  ΣΙΒΡΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

6-5-2021  έως  9-5-2021: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Σέρρες,  19-4-2021

Ο Διευθύνων

το Πρωτοδικείο Σερρών

Νικόλαος Παύλου

Πρόεδρος Πρωτοδικών