ΛΕΔΕ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

20 Απριλίου 2021


Στο παρακάτω έγγραφο υπάρχουν η δήλωση για τον ορισμό δικαιούχου (σελίδα 3) και η δήλωση αστικής ευθύνης (σελίδα 5). Παρακαλείσθε να τα συμπληρώσετε και να τα αποστείλετε στο email του Συλλόγου dsser@otenet.gr.

-Έγγραφο (pdf).