ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΟ 10/5 ΕΩΣ 31/5

13 Μαΐου 2021


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 206/2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου 2021  έως  31 Μαΐου 2021  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 14.05.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 21.05.2021, Δημήτριος Δημητριάδης, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 28.05.2021, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 12.05.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου, Νικολέτα Σαράφη, Μάρθα Ανδρεάδου (επανάληψη)

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 19.05.2021, Δημήτριος Δημητριάδης, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 26.05.2021, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 11.05.2021, Νικολέτα Σαράφη

Τρίτη 25.05.2021, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 13.05.2021, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Τρίτης,  25.05.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 12.05.2021, Γεώργιος Τανάγιας, Λαμπρινή Νάστου, Παναγιώτα Κρομμύδα (επανάληψη)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 27.05.2021, Γεώργιος Τανάγιας, Μάρθα Ανδρεάδου, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου (επανάληψη), Βασίλειος Καραούλης (επανάληψη)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 10.05.2021 έως 16.05.2021, Νικολέτα Σαράφη

Από 17.05.2021 έως 23.05.2021, Μαρία Ανδρέου

Από 24.05.2021 έως 30.05.2021, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Την 31.05.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 10.05.2021 έως 20.05.2021,Βασίλειος Καραούλης, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 21.05.2021 έως 31.05.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 10.05.2021 έως 31.05.2021, Γεώργιος Τανάγιας, Δημήτριος Δημητριάδης, Λαμπρινή Νάστου, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 10.05.2021 έως 31.05.2021, Γεώργιος Τανάγιας, Δημήτριος Δημητριάδης, Λαμπρινή Νάστου, Μάρθα Ανδρεάδου

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 05.05.2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Νικόλαος Παύλου