ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΟ 10/5 ΕΩΣ 31/5

13 Μαΐου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Πράξη υπ’ αριθμ.   215/2021
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθορίζονται οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου 2021 έως 31 Μαΐου 2021, ως εξής:

A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ

10-5-2021 Δευτέρα:

 1. Έναρξη ΜΟΔ: ΠΙΛΛΗ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
 2. Αυτόφ. Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ- ΣΑΡΑΦΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΙΛΛΗ

11-5-2021 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πιν./ Ειδική με πιν.: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ
 2. Ασφαλιστικά: ΛΥΤΡΑ
 3. Αυτόφ. Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΣΑΡΑΦΗ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

12-5-2021 Τετάρτη:

 1. Αυτόφ. Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ-ΚΑΚΑΒΑ-ΣΑΡΑΦΗ
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΚΑΚΑΒΑ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΚΑΒΑ

13-5-2021 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελούς: ΠΑΥΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΣΑΡΑΦΗ   
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΑΥΛΟΥ

14-5-2021 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΤΑΝΑΓΙΑΣ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΣΙΒΡΙΔΗΣ

15-5-2021 Σάββατο:

 1. Αυτόφ. Τριμελ.: ΚΑΚΑΒΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΣΑΡΑΦΗ

17-5-2021 Δευτέρα :

 1. Μονομελές Τακτικής και Ειδικής με πιν.: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Αυτόφ. Τριμελ.: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜΠΑΤΣΑΡΑ

18-5-2021 Τρίτη :

 1. Πολυμελές Τακτικής / Εκουσίας: ΠΑΥΛΟΥ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ –  ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 2. Ασφαλιστικά: ΠΙΛΛΗ
 3. Αυτόφ. Τριμελούς: ΠΑΥΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΑΝΔΡΕΟΥ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΑΥΛΟΥ

19-5-2021 Τετάρτη:

 1. Αυτόφ. Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΑΝΔΡΕΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

20-5-2021  Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελούς: ΠΑΥΛΟΥ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΑΝΔΡΕΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

21-5-2021 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελ.: ΛΥΤΡΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΑΝΔΡΕΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΛΥΤΡΑ

22-5-2021 Σάββατο:

 1. Αυτόφ. Τριμελ.: ΜΠΑΤΣΑΡΑ- ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ- ΑΝΔΡΕΟΥ

24-5-2021 Δευτέρα:

 1. Αυτόφ. Τριμελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΓΕΝΗΖΕΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

25-5-2021 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πιν. / με πιν.: ΚΑΚΑΒΑ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Ασφαλιστικά: ΠΑΥΛΟΥ
 3. Αυτόφ. Τριμελούς: ΠΑΥΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

26-5-2021 Τετάρτη:

 1. Αυτόφ. Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ – ΓΕΝΗΖΕΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Μονομελές: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ
 3. Μονομελές Ανηλίκων: ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

27-5-2021 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΓΕΝΗΖΕΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΛΥΤΡΑ

28-5-2021 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελ.: ΠΙΛΛΗ – ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΤΕΓΟΥΤΖΙΚ    
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΙΛΛΗ

29-5-2021 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΚΑΚΑΒΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΓΕΝΗΖΕΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

31-5-2021 Δευτέρα:

 1. Αυτόφ. Τριμελούς: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:  Από 10-5-2021 έως και 31-5-2021 όλοι οι Δικαστές πλην της Τακτικής Ανακρίτριας, με Πρόεδρο την κ. ΛΥΤΡΑ για τα ανακριτικά και τα προανακριτικά βουλεύματα, και την κ. ΠΙΛΛΗ για τα βουλεύματα υφ’ όρον απολύσεων και ανακλήσεων υφ’ όρον απολύσεων.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

α) Από 10-5  έως  14-5-2021: ΣΙΒΡΙΔΗΣ

β) Από 17-5  έως  21-5-2021: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ

γ) Από 24-5  έως  28-5-2021: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

δ) Στις 31-5-2021: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

3) Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.μ.

4) Νομικές Βοήθειες: κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Σέρρες, 7-5-2021

Ο Διευθύνων

το Πρωτοδικείο Σερρών

Νικόλαος Παύλου

Πρόεδρος Πρωτοδικών