ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 241/2021

24 Μαΐου 2021


Η πράξη 241/2021 του Πρωτοδικείου Σερρών (pdf).