ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 230/2021

31 Μαΐου 2021


Η πράξη 230/2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).