ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

31 Μαΐου 2021


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 257/2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Ιουνίου2021  έως  30 Ιουνίου2021  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 04.06.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 11.06.2021, Μάρθα Ανδρεάδου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 02.06.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 09.06.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου (επανάληψη) Μάρθα Ανδρεάδου, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 16.06.2021, (μόνο ασφαλιστικά) Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 23.06.2021, (μόνο ασφαλιστικά) Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 30.06.2021, (μόνο ασφαλιστικά)Γεώργιος Τανάγιας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 08.06.2021, Μάρθα Ανδρεάδου

Τρίτη 22.06.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 03.06.2021, Γεώργιος Τανάγιας, Δημήτριος Δημητριάδης, Νικολέτα Σαράφη, Νικόλαος Γκεκόπουλος (επανάληψη)

Στη συνεδρίαση της Τρίτης,  29.06.2021, Μαρία Πεγιαζόγλου, Δήμητρα Κοβάτση, Μάρθα Ανδρεάδου (επανάληψη)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 02.06.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου, Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 24.06.2021,Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.06.2021 έως 02.06.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Την 03.06.2021, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Από 04.06.2021 έως 06.06.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 07.06.2021 έως 13.06.2021, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 14.06.2021έως 16.06.2021, Βασίλειος Καραούλης

Την 17.06.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα

Από 18.06.2021έως 20.06.2021, Βασίλειος Καραούλης

Από 21.06.2021 έως 23.06.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα

Την 24.06.2021, Βασίλειος Καραούλης

Από 25.06.2021 έως 27.06.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα

Την 28.06.2021,Μαρία Πεγιαζόγλου

Την 29.06.2021,Γεώργιος Τανάγιας

Την 30.06.2021, Γεώργιος Τανάγιας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.06.2021έως 30.06.2021,Γεώργιος Τανάγιας, Δημήτριος Δημητριάδης, Μαρία Πεγιαζόγλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.06.2021 έως 30.06.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου, Μαρία Ανδρέου, Μαρία Πεγιαζόγλου,  Δήμητρα Κοβάτση

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.06.2021 έως 30.06.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου, Μαρία Ανδρέου, Μαρία Πεγιαζόγλου, Δήμητρα Κοβάτση

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 28.05.2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Νικόλαος Παύλου