ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 279/2021

30 Ιουνίου 2021


Η πράξη 279/2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).