ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

30 Ιουνίου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη με αριθμό  252 /2021

O Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, στα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο τμήματα διακοπών του 2021 ως εξής:

  • 1ο Τμήμα Διακοπών (01.07.2021 έως 12.07.2021)

06-07-2021: Ασφαλιστικά: ΛΥΤΡΑ

Μονομελές Εκουσίας/Μον.Ειδικής με πιν./χωρίς πιν.: ΚΑΚΑΒΑ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

07-07-2021: Μονομελές Πλημ/κείο: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

08-07-2021: Τριμελές Πλημ/κείο: ΛΥΤΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ – ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόεδροι Υπηρεσίας:

01-07-2021: ΛΥΤΡΑ

02-07-2021: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

05-07-2021: ΚΑΚΑΒΑ

06-07-2021: ΚΑΚΑΒΑ

07-07-2021: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

08-07-2021: ΛΥΤΡΑ

09-07-2021: ΛΥΤΡΑ

12-07-2021: ΚΑΚΑΒΑ

Αυτόφωρα Μονομελούς : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

Διαταγές Πληρωμής :

ΑΠΟ 01-07-2021 ΕΩΣ 06-07-2021 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟ 07-07-2021 ΕΩΣ 12-07-2021 ΚΑΚΑΒΑ

 Ανακρίτρια: KAKABA

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων: KAKABA

Βουλεύματα: Όλοι οι Δικαστές του Τμήματος

Δικαστής Δικαστικών Συνδρομών: KAKABA

(Αναπλ. από 01-07 ως 06-07: Γεωργέλλη, Αναπλ.από 07-07 έως 12-07: Σιβρίδης).

  • 2ο Τμήμα Διακοπών (13.07.2021 έως 24.07.2021)

20-07-2021: Ασφαλιστικά: Πίλλη

21-07-2021: Μονομελές Πλημ/κείο: Καλαφάτη

22-07-2021: Τριμελές Πλημ/κείο: Πίλλη – Στεφανίδου – Πεγιαζόγλου

Αυτόφωρα Τριμελούς:

13-07-21 Πίλλη – Στεφανίδου – Ανδρέου

14-07-21 Πίλλη – Καλαφάτη – Γκεκόπουλος

15-07-21 Πίλλη – Στεφανίδου – Καραούλης

16-07-21 Πίλλη – Καλαφάτη – Λιακοπούλου

17-07-21 Πίλλη – Στεφανίδου – Κρομμύδα

19-07-21 Πίλλη – Στεφανίδου – Σαράφη

20-07-21 Πίλλη – Καλαφάτη – Λιακοπούλου

21-07-21 Πίλλη – Καλαφάτη – Κρομμύδα

22-07-21 Πίλλη – Στεφανίδου – Πεγιαζόγλου

23-07-21 Πίλλη – Στεφανίδου – Σαράφη

24-07-21 Πίλλη – Καλαφάτη – Πεγιαζόγλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας:

13-07-21 Πίλλη 14-07-21 Καλαφάτη 15-07-21 Στεφανίδου 16-07-21 Καλαφάτη 19-07-21 Στεφανίδου 20-07-21 Πίλλη 21-07-21 Καλαφάτη 22-07-21 Πίλλη 23-07-21 Στεφανίδου

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Διαταγές Πληρωμής:

ΑΠΟ 13-07-2021 ΕΩΣ 18-07-2021 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

ΑΠΟ 19-07-2021 ΕΩΣ 24-07-2021 ΚΑΛΑΦΑΤΗ

Ανακρίτρια: Στεφανίδου

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων: Καλαφάτη Βουλεύματα: Όλοι οι Δικαστές του Τμήματος Δικαστής Δικαστικών Συνδρομών: Στεφανίδου

  • 3ο Τμήμα Διακοπών (25.07.2021 έως 05.08.2021)

Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσιτσεκλίδου-Σιβρίδης-Ειρηνοδίκης ( από 25 έως 31 Ιουλίου η Ειρηνοδίκης Σερρών Ολυμπία Λιακοπούλου, η Ειρηνοδίκης Σερρών Νικολέτα Σαράφη, η Ειρηνοδίκης Ροδολίβους Παναγιώτα Κρομμύδα και η Ειρηνοδίκης Σερρών Μαρία Πεγιαζόγλου και από την 1 έως τις 5 Αυγούστου ο Πταισματοδίκης Σερρών Δημήτριος Βενέτης και ο Ειρηνοδίκης Σερρών Γεώργιος Τανάγιας).

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ: 26.7 (Δευτέρα), 28.7 (Τετάρτη), 30.7 (Παρασκευή), 2.8 (Δευτέρα) και 4.8 (Τετάρτη). ΣΙΒΡΙΔΗΣ : 27.7 (Τρίτη), 29.7. (Πέμπτη), 31.7. (Σάββατο), 3.8 (Τρίτη) και 5.8 (Πέμπτη).

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Διαταγές Πληρωμής: Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Ανακριτής: Σιβρίδης

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων: Τσιτσεκλίδου

 Βουλεύματα: Όλοι οι Δικαστές του Τμήματος

Δικαστής Δικαστικών Συνδρομών: Σιβρίδης

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος των ανωτέρω και εφόσον υπάρχει αδυναμία αναπλήρωσης από τους λοιπούς υπηρετούντες δικαστές στο ίδιο τμήμα, θα βρίσκονται σε ετοιμότητα α) για το διάστημα από τις 25 Ιουλίου έως τις 30 Ιουλίου η Πρωτοδίκης Άννα Καλαφάτη και β) για το διάστημα από τις 31 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου η Πρωτοδίκης Αλεξάνδρα Μπατσάρα, οι οποίοι, αντίστοιχα, θα εκτελέσουν χρέη Ανακριτή σε περίπτωση κωλύματος του ορισθέντος Ανακριτή του τμήματος.

  • 4ο Τμήμα Διακοπών (06.08.2021 έως 18.08.2021)

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα-Γραμματικός-Ειρηνοδίκης( από 6 έως 15 Αυγούστου ο Πταισματοδίκης Σερρών Δημήτριος Βενέτης και ο Ειρηνοδίκης Σερρών Γεώργιος Τανάγιας και από τις 16 έως τις 18 Αυγούστου η Πταισματοδίκης Σερρών Αργυρώ Τέγουτζικ, ο Ειρηνοδίκης Σερρών Δημήτριος Δημητριάδης, η Ειρηνοδίκης Σιντικής Μάρθα Ανδρεάδου και η Ειρηνοδίκης Νιγρίτας Δήμητρα Κοβάτση).

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπατσάρα από 6-8-2021 έως 11-8-2021, Γραμματικός από 12-8-2021 έως 18-8-2021.

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Διαταγές Πληρωμής: –

Ανακριτής: Γραμματικός (Αναπλ.από 06-08 έως 12-08 Τσιτσεκλίδου, Αναπλ. από 13-08 έως 18-08 Στεφανίδου).

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων: Μπατσάρα

 Βουλεύματα: Όλοι οι Δικαστές του Τμήματος

Δικαστής Δικαστικών Συνδρομών: Γραμματικός

  • 5ο Τμήμα Διακοπών (19.08.2021 έως 31.08.2021)

24-08-2021: Ασφαλιστικά: Παύλου

Αυτόφωρα Τριμελούς:

Aπό 19 έως 21-8: Παύλου-Γεωργέλλη-Τέγουτζικ

Από 23 έως 24-8: Παύλου-Γεωργέλλη-Δημητριάδης

Από 25 έως 27-8: Παύλου-Γεωργέλλη-Ανδρεάδου

Από 28 έως 31-8: Παύλου-Γεωργέλλη-Κοβάτση

Πρόεδρος Υπηρεσίας: 19-8:Παύλου, 20-8:Γεωργέλλη, 23-8: Γεωργέλλη, 24-8:Παύλου, 25-8:Γεωργέλλη, 26-8:Παύλου, 27-8: Γεωργέλλη, 30-8: Παύλου, 31-8: Παύλου.

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Διαταγές Πληρωμής: –

Ανακρίτρια: Γεωργέλλη (Αναπλ. από 19-08 έως 25-08 Γραμματικός, Αναπλ. από 26-08 έως 31-08 Κακαβά).

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων: Γεωργέλλη

 Βουλεύματα: Όλοι οι Δικαστές του Τμήματος

Δικαστής Δικαστικών Συνδρομών: Γεωργέλλη

Τον Διευθύνων το Πρωτοδικείο Σερρών αναπληρώνει ο αρχαιότερος Δικαστής που υπηρετεί σε κάθε τμήμα.

Σέρρες , 30-6-2021

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Σερρών

Νικόλαος Παύλου

Πρόεδρος Πρωτοδικών