ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 292/2021

13 Ιουλίου 2021


Η πράξη 292/12-07-2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).