ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

27 Αυγούστου 2021


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Πράξη υπ. αριθ. 344/2021
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουνοι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημααπό 01 Σεπτεμβρίου 2021  έως  30 Σεπτεμβρίου 2021  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 03.09.2021, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 10.09.2021, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 17.09.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 24.09.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 01.09.2021, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 08.09.2021, Δημήτριος Δημητριάδης, Παναγιώτα Κρομμύδα (επανάληψη)

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 15.09.2021, Δημήτριος Δημητριάδης (επανάληψη), Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 22.09.2021,Ολυμπία Λιακοπούλου (επανάληψη), Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 29.09.2021, Μάρθα Ανδρεάδου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 07.09.2021, Δημήτριος Δημητριάδης.

Τρίτη 21.09.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 09.09.2021, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Τρίτης,  28.09.2021, Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 08.09.2021, Δήμητρα Κοβάτση

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 22.09.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου (επανάληψη), Μαρία Πεγιαζόγλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 30.09.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.9.2021 έως 05.9.2021,Γεώργιος Τανάγιας

Από 06.9.2021 έως 12.9.2021,Δημήτριος Δημητριάδης

Από 13.9.2021 έως 19.9.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου

Από 20.9.2021 έως 26.9.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 27.9.2021 έως 30.9.2021, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.09.2021 έως 15.09.2021, Βασίλειος Καραούλης

Από 16.09.2021 έως 30.09.2021, Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.09.2021 έως 30.09.2021Παναγιώτα Κρομμύδα, Μαρία Πεγιαζόγλου, Δήμητρα Κοβάτση

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.09.2021 έως 30.09.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα, Μαρία Πεγιαζόγλου, Δήμητρα Κοβάτση

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης,  Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 24.08.2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Νικόλαος Παύλου