ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 327/2021

31 Αυγούστου 2021


Η πράξη 327/2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).