ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΟ 16/09 ΕΩΣ 30/09/2021

15 Σεπτεμβρίου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Πράξη υπ’ αριθμ. 377/2021
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών για το χρονικό διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου 2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 ως εξής:

A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ

16-9-2021 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ (αναπλ. ΠΙΛΛΗ)   
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

17-9-2021 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελ.: ΠΙΛΛΗ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ (αναπλ. ΛΥΤΡΑ)   
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΙΛΛΗ       

18-9-2021  Σάββατο:

 1. Αυτόφ. Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

20-9-2021  Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής και Ειδικής με πινάκιο: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 2. Αυτόφ. Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

21-9-2021  Τρίτη:

 1. Πολυμελές Τακτική/Πολυμελές Εκουσίας: ΛΥΤΡΑ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Αυτόφ. Τριμελ.: ΛΥΤΡΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΛΥΤΡΑ

22-9-2021 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφ. Τριμελ.: ΛΥΤΡΑ -ΜΠΑΤΣΑΡΑ -ΣΙΒΡΙΔΗΣ (αναπλ. ΠΙΛΛΗ)
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

23-9-2021 Πέμπτη:

 1. Τριμελ./Αυτόφ. Τριμ.: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ (αναπλ. ΛΥΤΡΑ)   
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΚΑΛΑΦΑΤΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

24-9-2021 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφ. Τριμελ.:  ΠΙΛΛΗ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (αναπλ. ΛΥΤΡΑ)   
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΙΛΛΗ

25-9-2021 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΚΑΚΑΒΑ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ

27-9-2021 Δευτέρα:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
 2. Μονομελές/ Αυτόφ. Μονομελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜΠΑΤΣΑΡΑ

28-9-2021  Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πιν./Ειδική με πιν.: ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Ασφαλιστικά: ΠΙΛΛΗ
 3. Αυτόφ. Τριμελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

29-9-2021 Τετάρτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΑΥΛΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 3. Μονομελές Ανηλίκων: ΠΑΥΛΟΥ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΑΥΛΟΥ

30-9-2021 Πέμπτη:

 1. Τριμελές / Αυτόφ. Τριμελ.: ΛΥΤΡΑ – ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ  (αναπλ. ΠΙΛΛΗ)   
 2. Μονομελές/Αυτόφ. Μονομελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΣΙΒΡΙΔΗΣ

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ: Όλοι οι Δικαστές πλην της Τακτικής Ανακρίτριας, με Πρόεδρο την κ. ΛΥΤΡΑ για τα ανακριτικά και προανακριτικά βουλεύματα, και την κ. ΠΙΛΛΗ για τα βουλεύματα υφ’ όρον απολύσεων και ανακλήσεων υφ’ όρον απολύσεων.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

α) Από 16-09 έως  17-09-2021: ΜΠΑΤΣΑΡΑ

β) Από 20-09 έως  24-09-2021: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

γ) Από 27-09 έως  30-09-2021: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

3) Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 12.00 μ.μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας:Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της σύνθεσης του Τριμελούς Αυτοφώρων δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.   

                

Σέρρες, 15-9-2021

Ο Διευθύνων

το Πρωτοδικείο Σερρών

Νικόλαος Παύλου

Πρόεδρος Πρωτοδικών