ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 359/2021

20 Σεπτεμβρίου 2021


Η πράξη 359/2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).