ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

21 Σεπτεμβρίου 2021


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 378/2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Οκτωβρίου 2021  έως  31 Οκτωβρίου 2021  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 01.10.2021, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 08.10.2021, Γεώργιος Τανάγιας (επανάληψη), Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 15.10.2021, Σοφία Καχριμανίδου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 22.10.2021, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 29.10.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 06.10.2021, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 13.10.2021, Σοφία Καχριμανίδου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 20.10.2021, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 27.10.2021,Παναγιώτα Κρομμύδα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 12.10.2021, Σοφία Καχριμανίδου

Τρίτη 26.10.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 07.10.2021, Μαρία Πεγιαζόγλου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης,  26.10.2021, Μάρθα Ανδρεάδου (επανάληψη), Δήμητρα Κοβάτση

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 06.10.2021, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 21.10.2021, Γεώργιος Τανάγιας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.10.2021 έως 03.10.2021,Μάρθα Ανδρεάδου

Από 04.10.2021 έως 10.10.2021,Μαρία Ανδρέου

Από 11.10.2021 έως 17.10.2021, Σοφία Καχριμανίδου

Από 18.10.2021 έως 24.10.2021, Βασίλειος Καραούλης

Από 25.10.2021 έως 31.10.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.10.2021 έως 15.10.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Μαρία Πεγιαζόγλου

Από 16.10.2021 έως 31.10.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Δήμητρα Κοβάτση

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.10.2021 έως 31.10.2021 Γεώργιος Τανάγιας, Δημήτριος Δημητριάδης, Ολυμπία Λιακοπούλου, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.10.2021 έως 31.10.2021 Γεώργιος Τανάγιας, Δημήτριος Δημητριάδης, Ολυμπία Λιακοπούλου, Μάρθα Ανδρεάδου

Πταισματοδίκες Υπηρεσίας:

Από 01.10.2021 έως 31.10.2021, Αργυρώ Τέγουτζικ

και

Από 01.10.2021 έως 03.10.2021,Μάρθα Ανδρεάδου

Από 04.10.2021 έως 10.10.2021,Μαρία Ανδρέου

Από 11.10.2021 έως 17.10.2021, Σοφία Καχριμανίδου

Από 18.10.2021 έως 24.10.2021, Βασίλειος Καραούλης

Από 25.10.2021 έως 31.10.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 20.09.2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Νικόλαος Παύλου