ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

30 Σεπτεμβρίου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Πράξη υπ’ αριθμ.   390 / 2021
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 01 Οκτωβρίου 2021 έως 31 Οκτωβρίου 2021 ως εξής:

A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ

01-10-2021: Παρασκευή:

 1. Έναρξη ΜΟΔ: ΠΙΛΛΗ-ΜΠΑΤΣΑΡΑ-ΚΑΚΑΒΑ(αναπλ. ΛΥΤΡΑ)
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ-ΜΠΑΤΣΑΡΑ-ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΙΛΛΗ

02-10-2021: Σάββατο :

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ-ΚΑΛΑΦΑΤΗΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

04-10-2021: Δευτέρα :

 1. Μονομελές Τακτικής και Ειδικής με πινάκιο: ΜΠΑΤΣΑΡΑ-ΣΙΒΡΙΔΗΣ-ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ-ΓΕΩΡΓΕΛΛΗΑΝΔΡΕΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

05-10-2021:  Τρίτη :

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ-ΚΑΛΑΦΑΤΗ-ΑΝΔΡΕΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΛΥΤΡΑ

06-10-2021: Τετάρτη :

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ-ΜΠΑΤΣΑΡΑ-ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ (αναπλ. ΛΥΤΡΑ)
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΚΑΚΑΒΑ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΚΑΒΑ

07-10-2021: Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ-ΣΙΒΡΙΔΗΣ-ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ  (αναπλ. ΠΙΛΛΗ)
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

08-10-2021: Παρασκευή :

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ-ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ (αναπλ. ΠΙΛΛΗ)   
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

09-10-2021: Σάββατο :

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ-ΑΝΔΡΕΟΥ

11-10-2021: Δευτέρα:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ-ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ- ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΙΛΛΗ

12-10-2021:  Τρίτη :

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο/
 2. Ειδική με πινάκιο: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ-ΚΑΛΑΦΑΤΗ-ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ-ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 3. Ασφαλιστικά: ΛΥΤΡΑ
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ-ΚΑΛΑΦΑΤΗ-ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 5. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

13-10-2021: Τετάρτη :

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ-ΣΙΒΡΙΔΗΣ-ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ (αναπλ. ΠΙΛΛΗ)
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜΠΑΤΣΑΡΑ

14-10-2021: Πέμπτη :

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ-ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ-ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ (αναπλ. ΛΥΤΡΑ)   
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ                     

15-10-2021: Παρασκευή :

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ-ΚΑΛΑΦΑΤΗ-ΑΝΔΡΕΟΥ (αναπλ.ΠΙΛΛΗ)
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΛΥΤΡΑ                      

16-10-2021: Σάββατο :

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ-ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ-ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ

18-10-2021: Δευτέρα :

 1. Μονομελές Τακτικής και Ειδικής με πινάκιο:ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ-ΚΑΛΑΦΑΤΗ-ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ-ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΚΑΛΑΦΑΤΗ-ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ-ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ 
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

19-10-2021: Τρίτη :

 1. Πολυμελές Τακτική/Πολυμελές Εκουσίας: ΛΥΤΡΑ- ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ-ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ-ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

20-10-2021: Τετάρτη :

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ-ΚΑΛΑΦΑΤΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ (αναπλ. ΠΙΛΛΗ)
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΣΙΒΡΙΔΗΣ                       

21-10-2021: Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ-ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ (αναπλ. ΛΥΤΡΑ)   
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας:  ΜΠΑΤΣΑΡΑ          

22-10-2021: Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ-ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ (αναπλ. ΠΙΛΛΗ)
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ                

23-10-2021: Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΚΑΚΑΒΑ-ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ

25-10-2021: Δευτέρα:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ-ΚΑΛΑΦΑΤΗ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΚΑΛΑΦΑΤΗ
 3.  Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΛΑΦΑΤΗ                      

26-10-2021: Τρίτη :

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο/
 2. Ειδική με πινάκιο: ΜΠΑΤΣΑΡΑ-ΣΙΒΡΙΔΗΣ-ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 3. Ασφαλιστικά: ΠΙΛΛΗ
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ
 5. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

27-10-2021: Τετάρτη :

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΚΑΚΑΒΑ-ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 3. Τριμελές Ανηλίκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΚΑΚΑΒΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 4. Μονομελές Ανηλίκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 5. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ   

28-10-2021: Πέμπτη ΑΡΓΙΑ:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ-  ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ- ΚΡΟΜΜΥΔΑ

29-10-2021: Παρασκευή :

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς:  ΛΥΤΡΑ-ΜΠΑΤΣΑΡΑ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας:  ΛΥΤΡΑ

30-10-2021: Σάββατο :

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΚΑΚΑΒΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 01-10-2021 έως και 31-10-2021: Όλοι οι Δικαστές, πλην της Τακτικής Ανακρίτριας, με Πρόεδρο την κ. ΠΙΛΛΗ.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

α) Την 01-10-2021: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

β) Από 04-10 έως  08-10-2021: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

γ) Από 11-10 έως  15-10-2021: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

δ) Από 18-10 έως  22-10-2021: ΣΙΒΡΙΔΗΣ

ε) Από 25-10 έως  29-10-2021: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

3) Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου. 

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.   

                

Σέρρες,  29-09-2021

Η Διευθύνουσα

το Πρωτοδικείο Σερρών

Ευθαλία Λύτρα

Πρόεδρος Πρωτοδικών