ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

25 Οκτωβρίου 2021


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Πράξη υπ. αριθ. 410/2021
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα  από 01 Νοεμβρίου 2021  έως  30 Νοεμβρίου 2021  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 05.11.2021, Μαρία Πεγιαζόγλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 12.11.2021, Δήμητρα Κοβάτση

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 19.11.2021, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 26.11.2021, Δημήτριος Δημητριάδης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 03.11.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος (επανάληψη), Μαρία Πεγιαζόγλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 10.11.2021, Δημήτριος Δημητριάδης (επανάληψη), Δήμητρα Κοβάτση

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 17.11.2021, Γεώργιος Τανάγιας, Ολυμπία Λιακοπούλου (επανάληψη)

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 24.11.2021,Δημήτριος Δημητριάδης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 09.11.2021, Δήμητρα Κοβάτση

Τρίτη  23.11.2021, Δημήτριος Δημητριάδης

Τρίτη 30.11.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 04.11.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης,  30.11.2021, Σοφία Καχριμανίδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 03.11.2021, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 25.11.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.11.2021 έως 07.11.2021,Μαρία Πεγιαζόγλου

Από 08.11.2021 έως 14.11.2021,Δήμητρα Κοβάτση

Από 15.11.2021 έως 21.11.2021, Γεώργιος Τανάγιας

Από 22.11.2021 έως 28.11.2021, Δημήτριος Δημητριάδης

Από 29.11.2021 έως 30.11.2021,Ολυμπία Λιακοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.11.2021 έως 15.11.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου, Μαρία Ανδρέου

Από 16.11.2021 έως 30.11.2021, Μαρία Ανδρέου, Σοφία Καχριμανίδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.11.2021 έως 30.11.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.11.2021 έως 30.11.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Βασίλειος Καραούλης

Πταισματοδίκες Υπηρεσίας: Αργυρώ Τέγουτζικ, Μάρθα Ανδρεάδου, Παναγιώτα Κρομμύδα

Και

Από 01.11.2021 έως 07.11.2021,Μαρία Πεγιαζόγλου

Από 08.11.2021 έως 14.11.2021,Δήμητρα Κοβάτση

Από 15.11.2021 έως 21.11.2021, Γεώργιος Τανάγιας

Από 22.11.2021 έως 28.11.2021, Δημήτριος Δημητριάδης

Από 29.11.2021 έως 30.11.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 25.10.2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ευθαλία Λύτρα