ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

25 Οκτωβρίου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ.  407 / 2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 01 Νοεμβρίου 2021 έως 30 Νοεμβρίου 2021 ως εξής: 

 1. A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ

01-11-2021: Δευτέρα :

 1. Έναρξη ΜΟΔ: ΛΥΤΡΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ –ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ (αναπλ. ΠΙΛΛΗ)
 2. Μονομελές Τακτικής και Ειδικής με πινάκιο: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ-ΣΙΒΡΙΔΗΣ-ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς:  ΛΥΤΡΑ-ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ-ΠΕΓΙΑΖΟΓΛΟΥ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΛΥΤΡΑ

02-11-2021: Τρίτη :

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ-ΚΑΚΑΒΑ-ΠΕΓΙΑΖΟΓΛΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΙΛΛΗ

03-11-2021: Τετάρτη :

 1. ΜΟΔ: ΛΥΤΡΑ – ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ-ΣΙΒΡΙΔΗΣ-ΠΕΓΙΑΖΟΓΛΟΥ
 3. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΣΙΒΡΙΔΗΣ                      

04-11-2021:  Πέμπτη :

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ  – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ (αναπλ. ΛΥΤΡΑ)
 2.  Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

05-11-2021: Παρασκευή :

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς:  ΜΠΑΤΣΑΡΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ-ΠΕΓΙΑΖΟΓΛΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς:ΜΠΑΤΣΑΡΑ

06-11-2021: Σάββατο :

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς:  ΚΑΛΑΦΑΤΗ-ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ-ΠΕΓΙΑΖΟΓΛΟΥ

08-11-2021: Δευτέρα :

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ-ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥΚΟΒΑΤΣΗ      
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας : ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

09-11-2021: Τρίτη :

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο/
 2. Ειδική με πινάκιο: ΜΠΑΤΣΑΡΑ-ΚΑΛΑΦΑΤΗ-ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ-ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 3. Ασφαλιστικά: ΛΥΤΡΑ (αναπλ. ΠΙΛΛΗ)
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ-ΚΑΛΑΦΑΤΗ-ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 5. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜΠΑΤΣΑΡΑ                       

10-11-2021: Τετάρτη :

 1. ΜΟΔ: ΠΙΛΛΗ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ-ΚΟΒΑΤΣΗ
 3. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ                      

11-11-2021:  Πέμπτη :

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΠΕΓΙΑΖΟΓΛΟΥ  (αναπλ. ΠΙΛΛΗ)
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΚΑΛΑΦΑΤΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΛΑΦΑΤΗ                      

12-11-2021: Παρασκευή :

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ (αναπλ. ΛΥΤΡΑ)
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας:  ΠΙΛΛΗ                     

13-11-2021: Σάββατο :

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ-ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ-ΚΟΒΑΤΣΗ    

15-11-2021: Δευτέρα :

 1. Μονομελές Τακτικής και Ειδικής με πινάκιο: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ- ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ- ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

16-11-2021: Τρίτη :

 1. Πολυμελές Τακτική/Πολυμελές Εκουσίας: ΛΥΤΡΑ – ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ-ΣΙΒΡΙΔΗΣ-ΤΑΝΑΓΙΑΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΛΥΤΡΑ

17-11-2021: Τετάρτη :

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΚΑΚΑΒΑ-ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ- ΤΑΝΑΓΙΑΣ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ                      

18-11-2021: Πέμπτη :

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ  – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ  (αναπλ. ΠΙΛΛΗ)
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας:  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

19-11-2021: Παρασκευή :

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ –  ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ (αναπλ.   ΛΥΤΡΑ)
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ                      

20-11-2021: Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ- ΤΑΝΑΓΙΑΣ

22-11-2021: Δευτέρα :

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς:  ΛΥΤΡΑ-ΚΑΚΑΒΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας:  ΛΥΤΡΑ    

23-11-2021: Τρίτη :

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο/
 2. Ειδική με πινάκιο: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ-ΣΙΒΡΙΔΗΣ-ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 3. Ασφαλιστικά: ΠΙΛΛΗ
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 5. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΣΙΒΡΙΔΗΣ

24-11-2021: Τετάρτη :

 1. ΜΟΔ: ΠΙΛΛΗ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ-ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 3. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 4. Μονομελές Ανηλίκων: ΚΑΚΑΒΑ
 5. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ                      

25-11-2021: Πέμπτη :

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ (αναπλ. ΛΥΤΡΑ)
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας:  ΜΠΑΤΣΑΡΑ

26-11-2021: Παρασκευή :

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΚΑΛΑΦΑΤΗ-ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ-ΚΟΒΑΤΣΗ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

27-11-2021: Σάββατο :

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ-ΚΑΚΑΒΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

29-11-2021: Δευτέρα :

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΚΑΛΑΦΑΤΗ-ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ                      

30-11-2021: Τρίτη :

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΚΑΚΑΒΑ-ΚΑΛΑΦΑΤΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΛΑΦΑΤΗ            

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 01-11-2021 έως και 30-11-2021: Όλοι οι Δικαστές, πλην της Τακτικής Ανακρίτριας, με Πρόεδρο την κ. ΠΙΛΛΗ.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

α) Από 01-11 έως 5-11-2021: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

β) Από 08-11 έως 12-11-2021: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

γ) Από 15-11 έως 19-11-2021: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

δ) Από 22-11 έως  26-11-2021: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

ε) Από 29-11 έως  30-11-2021: ΜΠΑΤΣΑΡΑ

3) Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου. 

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.   

                

Σέρρες, 21-10-2021

Η Διευθύνουσα

το Πρωτοδικείο Σερρών

Ευθαλία Λύτρα

Πρόεδρος Πρωτοδικών