ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

16 Νοεμβρίου 2021


Ελληνικό Κτηματολόγιο – Έκδοση και χορήγηση πρώτου αντιγράφου μετά προβλεπόμενων λοιπών εγγράφων από τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο (pdf).