ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΟ 01/12 ΕΩΣ 21/12/2021

23 Νοεμβρίου 2021


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 444/2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Δεκεμβρίου 2021  έως  21 Δεκεμβρίου 2021  ως  εξής:

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 03.12.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 10.12.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 01.12.2021, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 08.12.2021, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης (ασφαλιστικά), 15.12.2021, Μάρθα Ανδρεάδου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 14.12.2021, Μάρθα Ανδρεάδου

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 02.12.2021, Δημήτριος Δημητριάδης, Νικόλαος Γκεκόπουλος (επανάληψη)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 01.12.2021, Παναγιώτα Κρομμύδα 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 16.12.2021, Δέσποινα Λιούβα

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.12.2021 έως 05.12.2021,ΟλυμπίαΛιακοπούλου

Από 06.12.2021 έως 12.12.2021,Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 13.12.2021 έως 15.12.2021, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 16.12.2021 έως 20.12.2021, Σοφία Καχριμανίδου

Την 21.12.2021, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.12.2021 έως 21.12.2021,  Δημήτριος Δημητριάδης, Δήμητρα Κοβάτση

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.12.2021 έως 21.12.2021,Παναγιώτα Κρομμύδα, Μαρία Πεγιαζόγλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.12.2021 έως 21.12.2021, Μαρία Πεγιαζόγλου, Δέσποινα Λιούβα

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Αργυρώ Τέγουτζικ, Γεώργιος Τανάγιας και

Από 01.12.2021 έως 05.12.2021,ΟλυμπίαΛιακοπούλου

Από 06.12.2021 έως 12.12.2021,Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 13.12.2021 έως 15.12.2021, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 16.12.2021 έως 20.12.2021, Σοφία Καχριμανίδου

Την 21.12.2021, Βασίλειος Καραούλης

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 19.11.2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ευθαλία Λύτρα