ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

23 Νοεμβρίου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ. 445  /2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από  1 Δεκεμβρίου 2021 έως 21 Δεκεμβρίου 2021 ως εξής:

A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ

01-12-2021: Τετάρτη :

 1. Εναρξη ΜΟΔ/ΜΟΔ: ΛΥΤΡΑ – ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ-ΜΠΑΤΣΑΡΑ (αναπλ. ΠΙΛΛΗ)
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ –ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

02-12-2021: Πέμπτη :

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ (αναπλ. ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ)
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΚΑΛΑΦΑΤΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚΑΛΑΦΑΤΗ  

03-12-2021: Παρασκευή:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΚΑΚΑΒΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Α υτόφωρα Μονομελούς: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ                      

04-12-2021:  Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

06-12-2021: Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής και Ειδικής με πινάκιο: ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ

07-12-2021: Τρίτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΚΑΚΑΒΑ – ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ    
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΠΙΛΛΗ

08-12-2021:

 1. Τετάρτη:  Αυτόφωρα Τριμελούς: ΚΑΚΑΒΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΣΙΒΡΙΔΗΣ

09-12-2021:

 1. Πέμπτη: Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (αναπλ. ΠΙΛΛΗ)
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ  

10-12-2021:

 1. Παρασκευή: Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (αναπλ. ΠΙΛΛΗ)
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

11-12-2021:  Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ- ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ

13-12-2021: Δευτέρα:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΚΑΚΑΒΑ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ    
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΠΙΛΛΗ                      

14-12-2021: Τρίτη:

 1. Πολυμελές Τακτική/Πολυμελές Εκουσίας: ΛΥΤΡΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 2. Μονομελές Εκουσία/Ειδική χωρίς πινάκιο/Ειδική με πινάκιο:  ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 3. Ασφαλιστικά: ΛΥΤΡΑ
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
 5. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

15-12-2021: Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ: ΠΙΛΛΗ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ (αναπλ. ΛΥΤΡΑ)
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
 3. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

16-12-2021: Πέμπτη :

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ (αναπλ. ΠΙΛΛΗ)
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜΠΑΤΣΑΡΑ

17-12-2021: Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ (αναπλ. ΛΥΤΡΑ)
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

18-12-2021: Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥΚΑΚΑΒΑ – ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ 

20-12-2021: Δευτέρα:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

21-12-2021: Τρίτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ – ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜΠΑΤΣΑΡΑ

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 01-12-2021 έως και 22-12-2021: Όλοι οι Δικαστές, πλην της Τακτικής Ανακρίτριας, με Πρόεδρο την κ. ΠΙΛΛΗ.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

α) Από 01-12 έως 3-12-2021: ΜΠΑΤΣΑΡΑ

β) Από 06-12 έως 10-12-2021: ΣΙΒΡΙΔΗΣ

γ) Από 13-12 έως 17-12-2021: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

δ) Από 20-12 έως 21-12-2021: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

3) Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου. 

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.   

                 

Σέρρες, 19-11-2021

Η Διευθύνουσα

το Πρωτοδικείο Σερρών

Ευθαλία Λύτρα

Πρόεδρος Πρωτοδικών