ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΟ 22/12 ΕΩΣ 07/01/2022

1 Δεκεμβρίου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Πράξη υπ΄αριθμ.  450/2021
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 22 Δεκεμβρίου 2021 έως και 7 Ιανουαρίου 2022 ως εξής:

  1. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 22 έως 25 Δεκεμβρίου 2021

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

22-12-2021:  Μπατσάρα-Κακαβά-Τανάγιας (αναπλ. Δημητριάδης)

23-12-2021:  Μπατσάρα-Κακαβά-Καραούλης (αναπλ. Τανάγιας)

24-12-2021:  Μπατσάρα-Κακαβά-Πεγιαζόγλου (αναπλ. Καραούλης)

25-12-2021:  Μπατσάρα-Κακαβά-Τέγουτζικ (αναπλ. Πεγιαζόγλου)             

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  –  Δ/ΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

22-12-2021: Κακαβά

23-12-2021:  Μπατσάρα

24-12-2021: Κακαβά

25-12-2021:  Μπατσάρα

 ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

22-25/12/2021: Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Ανακρίτρια

22 έως 25-12-2021: Κακαβά

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων:

22 έως 25-12-2021: Μπατσάρα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

22 έως 25-12-2021:

α) 22-23/12: Καλαφάτη

 β) 24-25/12: Σιβρίδης

  1. ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 26 έως 29 Δεκεμβρίου 2021

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

26-12-2021: Καλαφάτη – Θεοφανίδου – Τέγουτζικ (αναπλ. Πεγιαζόγλου)

27-12-2021: Καλαφάτη – Θεοφανίδου – Ανδρεάδου (αναπλ. Τέγουτζικ)

28-12-2021: Καλαφάτη – Θεοφανίδου – Καραούλης (αναπλ. Ανδρεάδου)

29-12-2021: Καλαφάτη – Θεοφανίδου – Καχριμανίδου (αναπλ. Καραούλης)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – Δ/ΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

26-12-2021: Καλαφάτη

27-12-2021: Θεοφανίδου

28-12-2021: Θεοφανίδου

29-12-2021: Καλαφάτη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

26 έως 29-12-2021: Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Ανακρίτρια

26 έως 29-12-2021: Θεοφανίδου

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων

26 έως 29-12-2021: Καλαφάτη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

26-29/12/2021:

α) 26-27/12: Τσιτσεκλίδου

β) 28-29/12 : Γεωργέλλη

  1. ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 30-12-2021 έως και 3-1-2022

30-12-2021:  Σιβρίδης Γραμματικός, Λιακοπούλου (αναπλ . Καχριμανίδου)

31-12-2021:  Σιβρίδης Γραμματικός, Κοβάτση (αναπλ . Λιακοπούλου)

01-01-2022:  Σιβρίδης Γραμματικός, Φραγκιουδάκη

02-01-2022: Σιβρίδης Γραμματικός, Φραγκιουδάκη

03-01-2022:  Σιβρίδης Γραμματικός, Φραγκιουδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  –  Δ/ΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

30-12-2021: Σιβρίδης

31-12-2021: Γραμματικός

01-01-2022:   Σιβρίδης

02-01-2022:  Σιβρίδης

03-01-2022:  Φραγκιουδάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

30/12/2021 έως 03/01/2022: Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Ανακριτής: 

30-12-2021  έως  03-01-2022: Γραμματικός

Εισηγητής  Πτωχεύσεων

30-12-2021  έως  03-01-2022: Σιβρίδης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

30-12-2021  έως  03-01-2022:

α) 30/12 έως 01/01 : Θεοφανίδου

β) 02-03/01/2022 : Κακαβά

  1. ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 4 έως 7 Ιανουαρίου 2022

Έναρξη ΜΟΔ: 07-01-2022: Πίλλη- Τσιτσεκλίδου- Γεωργέλλη (αναπλ.Λύτρα)

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

04-01-2022: Τσιτσεκλίδου-Γεωργέλλη-Κρομμύδα (αναπλ . Λιούβα)

05-01-2022: Τσιτσεκλίδου-Γεωργέλλη-Γκεκόπουλος (αναπλ . Κρομμύδα)

06-01-2022: Τσιτσεκλίδου-Γεωργέλλη-Τέγουτζικ (αναπλ . Γκεκόπουλος)

07-01-2022: Τσιτσεκλίδου-Γεωργέλλη-Δημητριάδης (αναπλ . Τέγουτζικ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  –  Δ/ΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

04-01-2022:  Τσιτσεκλίδου

05-01-2022: Γεωργέλλη

06-01-2022: Τσιτσεκλίδου

07-01-2022: Γεωργέλλη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

4 έως 7-1-2022: Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Ανακριτής:

 4 έως 7-1-2022: Γεωργέλλη

Εισηγητής  Πτωχεύσεων

 4 έως 7-1-2022: Τσιτσεκλίδου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

4 έως 7-1-2022:

α) 04-05/01:  Γραμματικός

β) 06-07/01: Μπατσάρα

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

 

Σέρρες,  01 -12-2021

Η Διευθύνουσα

το Πρωτοδικείο Σερρών

 Ευθαλία Λύτρα

Πρόεδρος Πρωτοδικών