ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

7 Δεκεμβρίου 2021


Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας (doc).