ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 636/2021

13 Δεκεμβρίου 2021


Η πράξη 636/13-12-2021 του Ειρηνοδικείου Σερρών (pdf).