ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

29 Δεκεμβρίου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ.  461/2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 8 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Ιανουαρίου 2022 ως εξής:

 1. A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ

08-01-2022: Σάββατο :

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΤΑΝΑΓΙΑΣ

 10-01-2022: Δευτέρα :

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ

11-01-2022: Τρίτη:

 1. Μονομελές Ειδικής χωρίς πινάκιο/Εκουσίας: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Ασφαλιστικά: ΛΥΤΡΑ
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ –  ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ         

12-01-2022:  Τετάρτη:       

 1. ΜΟΔ: ΠΙΛΛΗ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ –  ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
 3. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΚΑΛΑΦΑΤΗ
 4. Πρόεδρος υπηρεσίας: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

13-01-2022: Πέμπτη:        

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ                                            
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

14-01-2022: Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΡΟΜΜΥΔΑ
 2. Αυτόφωρα Μονομελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜΠΑΤΣΑΡΑ

15-01-2022: Σάββατο:      

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΚΑΚΑΒΑ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

17-01-2022: Δευτέρα:       

 1. Μονομελές Τακτικής και Ειδικής με πινάκιο: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 

18-01-2021: Τρίτη:             

 1. Πολυμελές Τακτικής/Πολυμελές Εκουσίας: ΛΥΤΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

19-01-2022: Τετάρτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΚΑΚΑΒΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΣΙΒΡΙΔΗΣ

20-01-2022: Πέμπτη:        

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

21-01-2022: Παρασκευή: 

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΛΙΟΥΒΑ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΠΙΛΛΗ                                              

22-01-2022: Σάββατο:      

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ

24-01-2022: Δευτέρα:       

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΠΙΛΛΗ

25-01-2022: Τρίτη:

 1. Μονομελές Ειδικής χωρίς πινάκιο/Εκουσίας: ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Ασφαλιστικά: ΛΥΤΡΑ
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

26-01-2022: Τετάρτη:        

 1. ΜΟΔ: ΛΥΤΡΑ – ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΛΥΤΡΑ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ
 3. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΜΠΑΤΣΑΡΑ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜΠΑΤΣΑΡΑ
 5. Μονομελές Ανηλίκων: ΚΑΚΑΒΑ 

27-01-2022: Πέμπτη:        

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΠΙΛΛΗ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ –ΤΕΓΟΥΤΖΙΚ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ

28-01-2022: Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

29-01-2022: Σάββατο:      

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ

31-01-2022: Δευτέρα:       

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: ΚΑΚΑΒΑ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΚΡΟΜΜΥΔΑ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 08-01-2022 έως και 31-01-2022: Όλοι οι Δικαστές, πλην της Τακτικής Ανακρίτριας, με πρόεδρο την κ. Πίλλη.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

α) Από 10-01 έως 14-01-2022: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

β) Από 17-01 έως 21-01-2022: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

γ) Από 24-01 έως 28-01-2022: ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ

δ) 31-01-2022: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

3) Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου. 

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.   

                

Σέρρες, 13-12-2021

Η Διευθύνουσα

το Πρωτοδικείο Σερρών

Ευθαλία Λύτρα

Πρόεδρος Πρωτοδικών