ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΟ 08/01 ΕΩΣ 31/01/2022

3 Ιανουαρίου 2022


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 3/2022

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 08 Iανουαρίου 2022  έως  31 Ιανουαρίου 2022  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 14.01.2022, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 21.01.2022, Σοφία Καχριμανίδου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 28.01.2022, Βασίλειος Καραούλης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 12.01.2022, Γεώργιος Τανάγιας (επανάληψη), Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 19.01.2022, Σοφία Καχριμανίδου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 26.01.2022, Βασίλειος Καραούλης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 11.01.2022, Μάρθα Ανδρεάδου

Τρίτη  25.01.2022, Βασίλειος Καραούλης

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11:00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 25.01.2022, Νικόλαος Γκεκόπουλος(επανάληψη), Σοφία Καχριμανίδου (επανάληψη), Μαρία Πεγιαζόγλου (επανάληψη), Δήμητρα Κοβάτση

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 12.01.2022, Δέσποινα Λιούβα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 27.01.2022, Μαρία Πεγιαζόγλου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 08.01.2022 έως 09.01.2022, Γεώργιος Τανάγιας

Από 10.01.2022 έως 16.01.2022, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 17.01.2022 έως 23.01.2022, Σοφία Καχριμανίδου

Από 24.01.2022 έως 30.01.2022, Βασίλειος Καραούλης

Την 31.01.2022, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 08.01.2022 έως 31.01.2022, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Παναγιώτα Κρομμύδα, Δήμητρα Κοβάτση

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 08.01.2022 έως 31.01.202, Γεώργιος Τανάγιας,  Ολυμπία Λιακοπούλου, Δέσποινα Λιούβα, Μαρία Πεγιαζόγλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 08.01.2022 έως 31.01.2022, Γεώργιος Τανάγιας,  Ολυμπία Λιακοπούλου, Δέσποινα Λιούβα, Μαρία Πεγιαζόγλου

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 3-1-2022

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ευθαλία Λύτρα