ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

17 Ιανουαρίου 2022


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 14/2022

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Φεβρουαρίου 2022  έως  28 Φεβρουαρίου 2022  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 04.02.2022, Δέσποινα Λιούβα

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 11.02.2022, Μαρία Πεγιαζόγλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 18.02.2022, Δήμητρα Κοβάτση

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 25.02.2022, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 02.02.2022, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 09.02.2022, Μαρία Πεγιαζόγλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 16.02.2022, Δήμητρα Κοβάτση

Στησυνεδρίαση της Τετάρτης, 23.02.2022, Μάρθα Ανδρεάδου (επανάληψη), Δέσποινα Λιούβα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 08.02.2022, Μαρία Πεγιαζόγλου

Τρίτη 22.02.2022, Δέσποινα Λιούβα

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 13.00 μ.μ.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 03.02.2022, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 22.02.2022, Γεώργιος Τανάγιας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 02.02.2022, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 24.02.2022, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.02.2022 έως 02.02.2022, Παναγιώτα Κρομμύδα

Από 03.02.2022 έως 06.02.2022,Δέσποινα Λιούβα

Από 07.02.2022 έως 13.02.2022, Μαρία Πεγιαζόγλου

Από 14.02.2022 έως 20.02.2022, Δήμητρα Κοβάτση

Από 21.02.2022 έως 23.02.2022, Δέσποινα Λιούβα

Από 24.02.2022 έως 27.02.2022, Παναγιώτα Κρομμύδα

Την 28.02.2022,Γεώργιος Τανάγιας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.02.2022 έως 28.02.2022, Γεώργιος Τανάγιας, Δημήτριος Δημητριάδης, Νικόλαος Γκεκόπουλος,

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.02.2022 έως 28.02.2022,  Ολυμπία Λιακοπούλου, Μάρθα Ανδρεάδου, Σοφία Καχριμανίδου,Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.02.2022 έως 28.02.2022, Ολυμπία Λιακοπούλου, Μάρθα Ανδρεάδου, Σοφία Καχριμανίδου,Βασίλειος Καραούλης

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 17.01.2022

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ευθαλία Λύτρα