ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

1 Φεβρουαρίου 2022


Η πράξη τροποποίησης αναρτημένου δασικού χάρτη Π.Ε. Σερρών (pdf).