ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

16 Φεβρουαρίου 2022


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 66/2022

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Μαρτίου 2022  έως  31 Μαρτίου 2022  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 04.03.2022, Γεώργιος Τανάγιας, Βασίλειος Καραούλης (επανάληψη)

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 11.03.2022, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 18.03.2022, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 02.03.2022, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 09.03.2022, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 16.03.2022, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Ολυμπία Λιακοπούλου (επανάληψη)

Στησυνεδρίαση της Τετάρτης, 23.03.2022, Σοφία Καχριμανίδου

Στησυνεδρίαση της Τετάρτης, 30.03.2022, Μάρθα Ανδρεάδου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 08.03.2022, Δημήτριος Δημητριάδης

Τρίτη 22.03.2022, Σοφία Καχριμανίδου

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 03.03.2022, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 29.03.2022, Δέσποινα Λιούβα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 02.03.2022, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 24.03.2022, Δήμητρα Κοβάτση

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.03.2022 έως 06.03.2022,Γεώργιος Τανάγιας

Από 07.03.2022 έως 13.03.2022, Δημήτριος Δημητριάδης

Από 14.03.2022 έως 20.03.2022, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 21.03.2022 έως 27.03.2022, Σοφία Καχριμανίδου

Από 28.03.2022 έως 31.03.2022, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.03.2022 έως 31.03.2022, Ολυμπία Λιακοπούλου, Παναγιώτα Κρομμύδα, Δέσποινα Λιούβα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.03.2022 έως 31.03.2022,  Βασίλειος Καραούλης, Μαρία Πεγιαζόγλου, Δήμητρα Κοβάτση

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.03.2022 έως 31.03.2022, Βασίλειος Καραούλης, Μαρία Πεγιαζόγλου, Δήμητρα Κοβάτση

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 15.02.2022

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ευθαλία Λύτρα