ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

22 Φεβρουαρίου 2022


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ. 69 /2022

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2022 ως εξής:

A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ

01-03-2022   Τρίτη

 1. Έναρξη ΜΟΔ ΤΣΙΑΛΑΝΗ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΑΛΑΝΗ – ΚΑΚΑΒΑ – ΤΑΝΑΓΙΑΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΤΣΙΑΛΑΝΗ

02-03-2022   Τετάρτη

ΜΟΔ ΛΥΤΡΑ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΛΥΤΡΑ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΤΑΝΑΓΙΑΣ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

03-03-2022   Πέμπτη

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΑΛΑΝΗ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΚΑΛΑΦΑΤΗ

04-03-2022   Παρασκευή

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ – ΤΑΝΑΓΙΑΣ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/ Αυτόφωρα Μονομελούς ΜΠΑΤΣΑΡΑ

05-03-2022   Σάββατο

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς  ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΤΑΝΑΓΙΑΣ

07-03-2022   Δευτέρα

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς (Αργία-Καθαρή Δευτέρα) ΚΑΚΑΒΑ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

08-03-2022   Τρίτη

 1. Μονομελές Ειδικής με πινάκιο/Ειδικής χωρίς πινάκιο/Εκουσίας ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ –                                          ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Ασφαλιστικά ΤΣΙΑΛΑΝΗ
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

09-03-2022   Τετάρτη

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΜΠΑΤΣΑΡΑ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΜΠΑΤΣΑΡΑ

10-03-2022   Πέμπτη

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΠΙΛΛΗ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

11-03-2022   Παρασκευή

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΛΥΤΡΑ –  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΛΙΟΥΒΑ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

12-03-2022   Σάββατο

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

14-03-2022   Δευτέρα

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΠΙΛΛΗ – ΚΑΚΑΒΑ – ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΠΙΛΛΗ

15-03-2022   Τρίτη

 1. Πολυμελές Τακτικής/ Ειδικής ΛΥΤΡΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς ΛΥΤΡΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς ΣΙΒΡΙΔΗΣ

16-03-2022   Τετάρτη

 1. ΜΟΔ ΤΣΙΑΛΑΝΗ – ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΑΛΑΝΗ – ΚΑΚΑΒΑ – ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΚΑΚΑΒΑ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΤΣΙΑΛΑΝΗ

17-03-2022   Πέμπτη

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΠΙΛΛΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΣΙΒΡΙΔΗΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΣΙΒΡΙΔΗΣ

18-03-2022   Παρασκευή

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΑΛΑΝΗ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΤΕΓΟΥΤΖΙΚ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

19-03-2022   Σάββατο

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΚΑΚΑΒΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ

21-03-2022   Δευτέρα

 1. Μονομελές Τακτικής και Ειδικής με πινάκιο ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ –                                  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ –  ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ          
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς  ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

22-03-2022   Τρίτη

 1. Μονομελές Ειδικής με πινάκιο/Ειδικής χωρίς πινάκιο/Εκουσίας ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ –                                      ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Ασφαλιστικά ΠΙΛΛΗ
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

23-03-2022   Τετάρτη

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

24-03-2022   Πέμπτη

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς  ΛΥΤΡΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΚΑΛΑΦΑΤΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΚΑΛΑΦΑΤΗ

25-03-2022   Παρασκευή

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς (Αργία-Εθνική Εορτή) ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ –                                                          ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ                                              

26-03-2022   Σάββατο

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ – ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ

28-03-2022   Δευτέρα

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
 2. Μονομελές /Αυτόφωρα Μονομελούς ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ     
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

29-03-2022   Τρίτη

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΛΥΤΡΑ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

30-03-2022   Τετάρτη

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΚΑΚΑΒΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ               
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 3. Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων ΚΑΚΑΒΑ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ

31-03-2022   Πέμπτη

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΠΙΛΛΗ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ                      
 2. Μονομελές/ Αυτόφωρα Μονομελούς ΜΠΑΤΣΑΡΑ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΜΠΑΤΣΑΡΑ

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 01-03-2022 έως και 31-03-2022: Όλοι οι Δικαστές, με Πρόεδρο την κ. Τσιαλάνη.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

α) Από 01-03 έως 04-03-2022: ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ

β) Από 07-03 έως 11-03-2022: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

γ) Από 14-03 έως 18-03-2022: ΚΑΛΑΦΑΤΗ

δ) Από 21-03 έως 25-03-2022: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

ε) Από 28-03 έως 31-03-2022: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

3) Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου. 

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.   

                

Σέρρες, 21/02/2022

Η Διευθύνουσα

το Πρωτοδικείο Σερρών

Ευθαλία Λύτρα

Πρόεδρος Πρωτοδικών