ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – 01 ΕΩΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

21 Μαρτίου 2022


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ.   93 /2022

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου 2022 έως 17 Απριλίου 2022 ως εξής:

A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ

01-04-2022   Παρασκευή

 1. Έναρξη ΜΟΔ ΛΥΤΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς ΛΥΤΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΛΥΤΡΑ

02-04-2022   Σάββατο

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

04-04-2022   Δευτέρα

 1. Μονομελές Τακτικής /Ειδικής ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

05-04-2022   Τρίτη

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΚΑΚΑΒΑ – ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

06-04-2022   Τετάρτη

 1. ΜΟΔ ΛΥΤΡΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς ΛΥΤΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ
 3. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΚΑΛΑΦΑΤΗ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΚΑΛΑΦΑΤΗ

07-04-2022   Πέμπτη

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΑΛΑΝΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΚΡΟΜΜΥΔΑ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

08-04-2022   Παρασκευή

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΛΥΤΡΑ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς ΛΥΤΡΑ

09-04-2022   Σάββατο

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΚΑΚΑΒΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ

11-04-2022   Δευτέρα

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ – ΚΡΟΜΜΥΔΑ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/ Αυτόφωρα Μονομελούς  ΜΠΑΤΣΑΡΑ

12-04-2022   Τρίτη

 1. Πολυμελές Τακτικής ΛΥΤΡΑ -ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 2. Μονομελές Ειδικής με πινάκιο/Ειδικής χωρίς πινάκιο/Εκουσίας ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ –                            ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 3. Ασφαλιστικά ΤΣΙΑΛΑΝΗ
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς ΛΥΤΡΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΚΡΟΜΜΥΔΑ
 5. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

13-04-2022   Τετάρτη

 1. ΜΟΔ ΤΣΙΑΛΑΝΗ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ- ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΑΛΑΝΗ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 3. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΤΣΙΑΛΑΝΗ

14-04-2022   Πέμπτη

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

15-04-2022   Παρασκευή

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

16-04-2022   Σάββατο

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΚΡΟΜΜΥΔΑ

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 01-04-2022 έως και 17-04-2022: Όλοι οι Δικαστές, με Πρόεδρο την κ. Τσιαλάνη.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

α) Στις  01-04-2022: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

β) Από 04-04 έως 08-04-2022: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

γ) Από 11-04 έως 15-04-2022: ΣΙΒΡΙΔΗΣ

3) Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου. 

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.   

                

Σέρρες,  16/03/2022

Η Διευθύνουσα

το Πρωτοδικείο Σερρών

Ευθαλία Λύτρα

Πρόεδρος Πρωτοδικών