ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – 01 ΕΩΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

22 Μαρτίου 2022


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 99/2022

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Απριλίου 2022  έως  17 Απριλίου 2022  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 01.04.2022, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 08.04.2022, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 15.04.2022, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 06.04.2022, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 13.04.2022, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 05.04.2022, Βασίλειος Καραούλης

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 07.04.2022, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 06.04.2022, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 14.04.2022, Δημήτριος Δημητριάδης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.04.2022 έως 03.04.2022,Μάρθα Ανδρεάδου

Από 04.04.2022 έως 10.04.2022, Βασίλειος Καραούλης

Από 11.04.2022 έως 17.04.2022, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.04.2022 έως 17.04.2022, Γεώργιος Τανάγιας, Ολυμπία Λιακοπούλου, Μάρθα Ανδρεάδου, Δέσποινα Λιούβα, Μαρία Πεγιαζόγλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.04.2022 έως 17.04.2022,Δημήτριος Δημητριάδης, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Σοφία Καχριμανίδου, Δήμητρα Κοβάτση

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.04.2022 έως 17.04.2022, Δημήτριος Δημητριάδης, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Σοφία Καχριμανίδου, Δήμητρα Κοβάτση

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 22.03.2022

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ευθαλία Λύτρα