ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΜΑΪΟΣ 2022

14 Απριλίου 2022


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 134/2022

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 02 Μαΐου 2022  έως  31 Μαΐου 2022  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 06.05.2022, Δέσποινα Λιούβα

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 13.05.2022, Μαρία Πεγιαζόγλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 20.05.2022, Δήμητρα Κοβάτση

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 27.05.2022, Γεώργιος Τανάγιας, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 04.05.2022, Δέσποινα Λιούβα.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 11.05.2022, Μαρία Πεγιαζόγλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 18.05.2022, Δήμητρα Κοβάτση

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 25.05.2022, Γεώργιος Τανάγιας,

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 03.05.2022, Δέσποινα Λιούβα

Τρίτη 17.05.2022, Δήμητρα Κοβάτση

Τρίτη 31.05.2022, Δημήτριος Δημητριάδης

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 05.05.2022, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 31.05.2022, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 04.05.2022, Σοφία Καχριμανίδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 26.05.2022, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 02.05.2022 έως 08.05.2022, Δέσποινα Λιούβα

Από 09.05.2022 έως 15.05.2022, Μαρία Πεγιαζόγλου

Από 16.05.2022 έως 22.05.2022, Δήμητρα Κοβάτση

Από 23.05.2022 έως 29.05.2022, Γεώργιος Τανάγιας

Από 30.05.2022 έως 31.05.2022, Δημήτριος Δημητριάδης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 02.05.2022 έως 31.05.2022, Δημήτριος Δημητριάδης, Ολυμπία Λιακοπούλου, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 02.05.2022 έως 31.05.2022, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Σοφία Καχριμανίδου, Μάρθα Ανδρεάδου, Βασίλειος Καραούλης,

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 02.05.2022 έως 31.05.2022, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Σοφία Καχριμανίδου, Μάρθα Ανδρεάδου, Βασίλειος Καραούλης,

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 12.04.2022

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ευθαλία Λύτρα