ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

16 Μαΐου 2022


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ. 188/2022

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2022 έως 31 Ιουνίου 2022 ως εξής:

A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ

01-06-2022   Τετάρτη

 1. Έναρξη/ ΜΟΔ ΛΥΤΡΑ – ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς ΛΥΤΡΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 3. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΛΥΤΡΑ

02-06-2022   Πέμπτη

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΑΛΑΝΗ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

03-06-2022   Παρασκευή

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΚΑΚΑΒΑ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ          

04-06-2022   Σάββατο

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΚΑΚΑΒΑ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

06-06-2022   Δευτέρα

 1. Μονομελές Τακτικής /Ειδικής ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ –                                    ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ     

07-06-2022   Τρίτη

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΚΑΚΑΒΑ – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

08-06-2022   Τετάρτη

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΜΠΑΤΣΑΡΑ- ΚΑΚΑΒΑ – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΚΑΚΑΒΑ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΚΑΚΑΒΑ

09-06-2022   Πέμπτη

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΑΛΑΝΗ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

10-06-2022   Παρασκευή

 1. Μονομελές Ειδικής με πινάκιο/Ειδικής χωρίς πινάκιο/Εκουσίας ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ –                              ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΚΑΛΑΦΑΤΗ

11-06-2022   Σάββατο

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΚΑΚΑΒΑ – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

13-06-2022   Δευτέρα

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΑΛΑΝΗ – ΚΑΚΑΒΑ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ

14-06-2022   Τρίτη

 1. Ασφαλιστικά  ΛΥΤΡΑ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς ΛΥΤΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ – ΚΡΟΜΜΥΔΑ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΛΥΤΡΑ

15-06-2022   Τετάρτη

 1. ΜΟΔ ΤΣΙΑΛΑΝΗ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΑΛΑΝΗ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΚΡΟΜΜΥΔΑ
 3. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΣΙΒΡΙΔΗΣ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΣΙΒΡΙΔΗΣ

16-06-2022   Πέμπτη

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

17-06-2022   Παρασκευή

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΛΥΤΡΑ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΣΙΒΡΙΔΗΣ                                                       

18-06-2022   Σάββατο

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Αυτόφωρα Μονομελούς ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ

20-06-2022   Δευτέρα

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΚΑΚΑΒΑ – ΤΑΝΑΓΙΑΣ 
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα
 3. Μονομελούς ΜΠΑΤΣΑΡΑ

21-06-2022   Τρίτη

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΛΥΤΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΤΑΝΑΓΙΑΣ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΚΑΛΑΦΑΤΗ

22-06-2022   Τετάρτη

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΑΛΑΝΗ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ  – ΤΑΝΑΓΙΑΣ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 3. Τριμελές Ανηλίκων ΤΣΙΑΛΑΝΗ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ           
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ

23-06-2022   Πέμπτη

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΛΥΤΡΑ – ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΚΑΛΑΦΑΤΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΚΑΛΑΦΑΤΗ

24-06-2022   Παρασκευή

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΛΙΟΥΒΑ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

25-06-2022   Σάββατο

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
 2. Αυτόφωρα Μονομελούς ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ

27-06-2022   Δευτέρα

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ
 2. Μονομελές /Αυτόφωρα Μονομελούς ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

28-06-2022   Τρίτη

 1. Ασφαλιστικά ΤΣΙΑΛΑΝΗ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΑΛΑΝΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΤΣΙΑΛΑΝΗ

29-06-2022   Τετάρτη

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς (αργία-απελευθέρωση Σερρών) ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ –                                 ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ

30-06-2022   Πέμπτη

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ- ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΚΟΒΑΤΣΗ                                              
 2. Μονομελές/ Αυτόφωρα Μονομελούς ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 01-06-2022 έως και 30-06-2022: Όλοι οι Δικαστές, με Πρόεδρο την κ. Τσιαλάνη.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

α) Από 01-06 έως 03-06-2022: ΤΣΙΤΣΕΚΛΙΔΟΥ

β) Από 06-06 έως 10-06-2022: ΣΙΒΡΙΔΗΣ

γ) Από 13-06 έως 17-03-2022: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

δ) Από 20-06 έως 24-06-2022: ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ

ε) Από 27-06 έως 30-06-2022: ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ      

3) Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου. 

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.   

                

Σέρρες, 16/05/2022

Η Διευθύνουσα

το Πρωτοδικείο Σερρών

Ευθαλία Λύτρα

Πρόεδρος Πρωτοδικών