ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

19 Μαΐου 2022


Πράξη υπ. αριθ. 195/2022

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Ιουνίου 2022  έως  30 Ιουνίου 2022  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 03.06.2022, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 10.06.2022, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 01.06.2022, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 08.06.2022, Ολυμπία Λιακοπούλου, Νικόλαος Γκεκόπουλος (επανάληψη)

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 15.06.2022, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 22.06.2022, Μάρθα Ανδρεάδου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 14.06.2022, Παναγιώτα Κρομμύδα

Τρίτη 28.06.2022, Βασίλειος Καραούλης

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 02.06.2022, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 28.06.2022, Μαρία Πεγιαζόγλου, Δήμητρα Κοβάτση

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 01.06.2022, Δέσποινα Λιούβα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 30.06.2022, Σοφία Καχριμανίδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.06.2022 έως 05.06.2022, Δημήτριος Δημητριάδης

Από 06.06.2022 έως 12.06.2022, Ολυμπία Λιακοπούλου

Από 13.06.2022 έως 16.06.2022, Παναγιώτα Κρομμύδα

Από 17.06.2022 έως 21.06.2022, Γεώργιος Τανάγιας

Από 22.06.2022 έως 26.06.2022, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 27.06.2022 έως 30.06.2022, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.06.2022 έως 30.06.2022, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Μαρία Πεγιαζόγλου, Δήμητρα Κοβάτση

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.06.2022 έως 30.06.2022,  Σοφία Καχριμανίδου, Δέσποινα Λιούβα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.06.2022 έως 30.06.2022, Σοφία Καχριμανίδου, Δέσποινα Λιούβα

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 19.05.2022

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ευθαλία Λύτρα