ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΟ 16/9 ΕΩΣ 30/9

6 Σεπτεμβρίου 2022


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ.  308 /2022

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 16  Σεπτεμβρίου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022 ως εξής:

A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ

16-09-2022   Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΛΥΤΡΑ – ΤΟΛΙΚΑ  – ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΛΥΤΡΑ

17-09-2022   Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ –  ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ

19-09-2022   Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής /Ειδικής ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΧΑΛΙΑΣΟΥ – ΤΟΛΙΚΑ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς ΧΑΛΙΑΣΟΥ – ΤΟΛΙΚΑ – ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΤΟΛΙΚΑ

20-09-2022   Τρίτη:

 1. Πολυμελές ΛΥΤΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς ΛΥΤΡΑ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΚΑΛΑΦΑΤΗ

21-09-2022   Τετάρτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΠΑΛΛΑΣ – ΧΑΛΙΑΣΟΥ –  ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΧΑΛΙΑΣΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΧΑΛΙΑΣΟΥ

22-09-2022   Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΓΙΑΚΑ –  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΛΩΡΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΣΙΒΡΙΔΗΣ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΣΙΒΡΙΔΗΣ

23-09-2022   Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΠΑΛΛΑΣ – ΧΑΛΙΑΣΟΥ – ΚΡΟΜΜΥΔΑ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΠΑΛΛΑΣ

24-09-2022   Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΧΑΛΙΑΣΟΥ – ΤΟΛΙΚΑ – ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ

26-09-2022   Δευτέρα:

 1. Aυτόφωρα Τριμελούς ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ –  ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ   

27-09-2022   Τρίτη:

 1. Μονομελές Ειδικής με πινάκιο/Ειδικής χωρίς πινάκιο/Εκουσίας ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΦΛΩΡΟΥ
 2. Ασφαλιστικά  ΓΙΑΚΑ
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΚΑΛΑΦΑΤΗ – ΦΛΩΡΟΥ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΣΙΒΡΙΔΗΣ

28-09-2022   Τετάρτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΟΛΙΚΑ – ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΤΟΛΙΚΑ
 3. Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΤΟΛΙΚΑ

29-09-2022   Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς ΠΑΛΛΑΣ – ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΦΛΩΡΟΥ
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς ΚΑΛΑΦΑΤΗ
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΚΑΛΑΦΑΤΗ

30-09-2022   Παρασκευή:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς ΛΥΤΡΑ – ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας ΛΥΤΡΑ

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ: Από 16-09-2022 έως και 30-09-2022: Όλοι οι Δικαστές, εκτός από την Ανακρίτρια, με Πρόεδρο την κ. Γιάκα για όλα τα βουλεύματα, εκτός από τις απολύσεις υφ’ όρον και τις ανακλήσεις υφ’ όρον απολύσεων, με Πρόεδρο τον κ. Πάλλα.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

α) Στις  16-09-2022: ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

β) Από 19-09 έως 23-09-2022: ΤΟΛΙΚΑ

γ) Από 26-09 έως 30-09-2022: ΧΑΛΙΑΣΟΥ

3) Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.μ

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.μ

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο δεξιός της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της σύνθεσης του Τριμελούς Αυτοφώρων θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.   

                

Σέρρες,    06/09/2022

Η Διευθύνουσα

το Πρωτοδικείο Σερρών

Ευθαλία Λύτρα

Πρόεδρος Πρωτοδικών