ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

28 Σεπτεμβρίου 2022


Από αύριο Τετάρτη 28/9 και μέχρι και την Τετάρτη 05/10 όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε στις λίστες νομικής βοήθειας του δικαστικού έτους 2022-2023 παρακαλείσθε να προσέρχεστε στην βιβλιοθήκη και να συμπληρώνετε τα σχετικά έντυπα.