ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

18 Νοεμβρίου 2022


Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Αποχή από τη νομική βοήθεια από 21.11.2022

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών διαμαρτύρεται έντονα για τη συνεχιζόμενη αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκκαθάριση των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας, που εγγίζει τα τρία χρόνια. Οι αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως έχει αποδειχθεί, δεν επέλυσαν το πρόβλημα, ώστε να επιτευχθεί πραγματική επίσπευση της εκκαθάρισης των οφειλομένων αποζημιώσεων και της πληρωμής τους. Με δεδομένο ότι η αδράνεια του Υπουργείου για την λυσιτελή αντιμετώπιση του θέματος πλήττει την αξιοπιστία του ίδιου του θεσμού αλλά και δοκιμάζει τις οικονομικές αντοχές των συναδέλφων, το Δ.Σ. υιοθέτησε την από 5.11.2022 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και αποφάσισε ομόφωνα:

α) την αποχή των δικηγόρων μελών του από τις υποθέσεις νομικής βοήθειας και

β) τη μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων σε όλες τις υποθέσεις της Νομικής Βοήθειας, από 21.11.2022, εξαιρουμένων των υποθέσεων της νέας τακτικής διαδικασίας και των περιπτώσεων παραγραφών σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις, της συμπλήρωσης ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης και των συνοδειών στις ποινικές υποθέσεις.