ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ

12 Μαΐου 2023


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Αριθμός: 140 /2023
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών
Ευθαλία Λύτρα
Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Σερρών

Με την αριθμ. πρωτ.: 22079οικ./2.5.2023 εγκύκλιο του  Υπουργείου Δικαιοσύνης εν όψει  της  διενέργειας των  ΕΘΝΙΚΩΝ εκλογών στις 21 Μαΐου 2023 ορίστηκε η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ της  Χώρας  από  την  17η Μαΐου 2023   έως   και  την   24η Μαΐου 2023.  Ποινικές  δίκες  που  θα αρχίσουν  στο  ακροατήριο  πριν  από  την  17η Μαΐου 2023  και  δεν  θα  περατωθούν  την  ίδια  μέρα,  συνεχίζονται  μετά  την  24η Μαΐου 2023. Η διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασμών,  αναστέλλεται  κατά  τα ανωτέρω  χρονικά  διαστήματα.

Στο πλαίσιο της ως άνω εγκυκλίου, ειδικά ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΏΝ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ :

Η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης (90 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της αγωγής και 105 ημέρες αντίστοιχα) για τις υποθέσεις που η προθεσμία κατάθεσης αυτών λήγει κατά το διάστημα από 17.5.2023 έως και 24.5.2023 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 31.5.2023, ώστε να υπάρξει και η από τις οικείες διατάξεις του ΚΠολΔ προβλεπόμενη τριήμερη προθεσμία διενέργειας ενόρκων βεβαιώσεων (δηλαδή οι 25η, 26η και 29η Μαΐου 2023) και επομένως όλες οι ως άνω προθεσμίες κλείνουν στις 31.5.2023, ημέρα Τετάρτη.

Για όσες υποθέσεις συζητηθούν έως την 16.5.2023 και δεν έχουν συμπληρωθεί οι νόμιμες προθεσμίες κλεισίματος των φακέλων παρατείνεται το κλείσιμο τις αντίστοιχες εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης από την 25η.5.2023.

Σέρρες, 12/05/2023
Η  Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Σερρών
 
Ευθαλία Λύτρα
Πρόεδρος Πρωτοδικών