ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

23 Μαΐου 2023


Πρωτοδικείο Σερρών πράξη επαναπροσδιορισμού της 23-05-2023 (pdf).