ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

26 Μαΐου 2023


Πράξη επαναπροσδιορισμού ασφαλιστικών της δικασίμου 23/05/2023 (pdf).