ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

29 Μαΐου 2023


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Πράξη υπ’ αριθ. 158/2023
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 Ν. 4938/2022, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Ιουνίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023 ως  εξής:

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ – ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 02.06.2023, Δέσποινα Σταπατόρη, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 09.06.2023, Κλεάνθη Ζέζιου, Σοφία Καχριμανίδου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 07.06.2023, Κλεάνθη Ζέζιου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 14.06.2023, Δέσποινα Σταπατόρη

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης (ασφαλιστικά), 21.06.2023, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης (ασφαλιστικά), 28.06.2023, Μάρθα Ανδρεάδου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 06.06.2023, Κλεάνθη Ζέζιου

Τρίτη 20.06.2023, Σοφία Καχριμανίδου

Τρίτη 27.06.2023, Μάρθα Ανδρεάδου

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 01.06.2023, Δήμητρα Κοβάτση 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 07.06.2023 Παναγιώτα Κρομμύδα 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 29.06.2023, Γραμματούλα Σαλταρή

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.06.2023 έως 04.06.2023, Δέσποινα Σταπατόρη

Από 05.06.2023 έως 11.06.2023, Κλεάνθη Ζέζιου

Στις 12.06.2023, Μαρία Πεγιαζόγλου

Από 13.06.2023 έως 15.06.2023, Δέσποινα Σταπατόρη,

Από 16.06.2023 έως 20.06.2023, Σοφία Καχριμανίδου

Από 21.06.2023 έως 26.06.2023, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 27.06.2023 έως 30.06.2023, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.06.2023 έως 15.06.2023, Δήμητρα Κοβάτση

Aπό 16.06.2023 έως 30.06.2023, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.06.2023 έως 15.06.2023, Παναγιώτα Κρομμύδα

Aπό 16.06.2023 έως 30.06.2023, Ελένη Τσιούρδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.06.2023 έως 14.06.2023, Μαρία Πεγιαζόγλου

Aπό 15.06.2023 έως 30.06.2023, Γραμματούλα Σαλταρή

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ:

Από 01.06.2023 έως 15.06.2023, Δήμητρα Κοβάτση, Μαρία Πεγιαζόγλου

Από 16.06.2023 έως 30.06.2023, Μάρθα Ανδρεάδου, Ελένη Τσιούρδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.06.2023 έως 15.06.2023, Παναγιώτα Κρομμύδα

Από 16.06.2023 έως 30.06.2023, Γραμματούλα Σαλταρή

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων: 27.06.2023, 10:00 π.μ. Μάρθα Ανδρεάδου

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Αργυρώ Τέγουτζικ, Δημήτριος Δημητριάδης

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Σέρρες, 23.05.2023
Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Σερρών
Ευθαλία Λύτρα
Πρόεδρος Πρωτοδικών