ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 189/2023

20 Ιουνίου 2023


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθμός : 189 /2023
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών
Ευθαλία Λύτρα
Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Σερρών

Με το αριθμ. πρωτ.: 25908οικ./12-6-2023 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης εν όψει της διενέργειας των ΕΘΝΙΚΩΝ εκλογών στις 25 Ιουνίου 2023 ορίστηκε η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ της Χώρας από την 21η Ιουνίου 2023 έως και την 28η Ιουνίου 2023. Ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την 21η Ιουνίου 2023 και δεν θα περατωθούν την ίδια μέρα, συνεχίζονται μετά την 28η Ιουνίου 2023. Η διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασμών, αναστέλλεται κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα.
Στο πλαίσιο της ως άνω εγκυκλίου, ειδικά ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΏΝ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ :
Η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης (90 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της αγωγής και 105 ημέρες αντίστοιχα) για τις υποθέσεις που η προθεσμία κατάθεσης αυτών λήγει κατά το διάστημα από 21.6.2023 έως και 28.6.2023 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 04.07.2023, ώστε να υπάρξει και η από τις οικείες διατάξεις του ΚΠολΔ προβλεπόμενη τριήμερη προθεσμία διενέργειας ενόρκων βεβαιώσεων και επομένως όλες οι ως άνω προθεσμίες κλείνουν στις 04.07.2023, ημέρα Τρίτη.

Σέρρες, 19.6.2023
Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Σερρών

Ευθαλία Λύτρα
Πρόεδρος Πρωτοδικών