ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΑΞΗ 191/2023

20 Ιουνίου 2023


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

Πράξη 191 /2023
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού λήφθηκαν υπ’ όψιν οι διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 4938/2022), οι υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και το υπ’αρ. πρωτ. 25908 Οικ /12-06-2023 έγγραφο του Τμήματος Λειτουργίας και Επιθεώρησης Δικαστηρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τροποποιείται η υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών για το χρονικό διάστημα αναστολής των εργασιών των Δικαστηρίων της Χώρας, ενόψει της διενέργειας των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, ήτοι από 21-06-2023 έως 28-06-2023, ως εξής:

A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ

21-06-2023 Τετάρτη

Αυτόφωρα Τριμελούς ΠΑΛΛΑΣ – ΠΑΣΧΑΛΗ-ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος Υπηρεσίας ΠΑΣΧΑΛΗ

22-06-2023 Πέμπτη

Αυτόφωρα Τριμελούς ΓΙΑΚΑ – ΧΑΛΙΑΣΟΥ – ΚΡΟΜΜΥΔΑ
Πρόεδρος Υπηρεσίας ΧΑΛΙΑΣΟΥ

23-06-2023 Παρασκευή

Αυτόφωρα Τριμελούς ΛΥΤΡΑ – ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΑΛΤΑΡΗ
Πρόεδρος Υπηρεσίας ΛΥΤΡΑ

24-06-2023 Σάββατο

Αυτόφωρα Τριμελούς ΤΟΛΙΚΑ – ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΠΟΥΛΟΥ – ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ

26-06-2023 Δευτέρα

Αυτόφωρα Τριμελούς ΣΙΒΡΙΔΗΣ – ΠΑΣΧΑΛΗ – ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος Υπηρεσίας ΠΑΣΧΑΛΗ

27-06-2023 Τρίτη

Αυτόφωρα Τριμελούς ΠΑΛΛΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
Πρόεδρος Υπηρεσίας ΠΑΛΛΑΣ

28-06-2023 Τετάρτη

Αυτόφωρα Τριμελούς ΓΙΑΚΑ – ΤΟΛΙΚΑ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
Πρόεδρος Υπηρεσίας ΤΟΛΙΚΑ

Σέρρες, 19 / 06 /2023
Η Διευθύνουσα
το Πρωτοδικείο Σερρών

Ευθαλία Λύτρα
Πρόεδρος Πρωτοδικών