ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4 Οκτωβρίου 2023


Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 45/2023 απόφασης του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σας ενημερώνουμε ότι οι υπ΄ αριθμ. 3, 5, 6 και 7 πινακίου υποθέσεις της δικασίμου της 2ας Οκτωβρίου 2023 του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης διεκόπηκαν για την 11η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09.30’ στην αίθουσα 360 του Εφετείου Θεσσαλονίκης .

Η Γραμματέας της Έδρας

ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ