ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

4 Ιανουαρίου 2024


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ΄ αριθ. 1/2024

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 Ν. 4938/2022, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 08 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Ιανουαρίου 2024 ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ – ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 12.01.2024, Πεγιαζόγλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 19.01.2024, Τσιούρδα

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 26.01.2024, Κοβάτση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 10.01.2024, Πεγιαζόγλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 17.01.2024, Τσιούρδα

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 24.01.2024, Κοβάτση

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 31.01.2024, Σαλταρή

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 09.01.2024, Πεγιαζόγλου

Τρίτη 23.01.2024, Κοβάτση

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 30.01.2024, Ανδρεάδου (Ζέζιου επανάληψη)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 10.01.2023, Σταπατόρη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 25.01.2024, Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 08.01.2024 έως 14.01.2024, Πεγιαζόγλου

Από 15.01.2024 έως 21.01.2024, Τσιούρδα

Από 22.01.2024 έως 28.01.2024, Κοβάτση

Από 29.01.2024 έως 31.01.2024, Σαλταρή

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 08.01.2024 έως 19.01.2024, Ζέζιου

Aπό 20.01.2024 έως 31.01.2024, Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 08.01.2024 έως 19.01.2024, Σταπατόρη

Aπό 20.01.2024 έως 31.01.2024, Παπάζογλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 08.01.2024 έως 19.01.2024, Καχριμανίδου

Aπό 20.01.2024 έως 31.01.2024, Κρομμύδα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΣΙΝΤΙΚΗΣ, ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ:

Από 08.01.2024 έως 11.01.2024, Κρομμύδα (αναπληρωματική Καχριμανίδου)

Από 12.01.2024 έως 15.01.2024, Παπάζογλου (αναπληρωματική Κρομμύδα)

Από 16.01.2024 έως 19.01.2024, Ανδρεάδου (αναπληρωματική Παπάζογλου)

Από 20.01.2024 έως 23.01.2024, Ζέζιου (αναπληρωματική Ανδρεάδου)

Από 24.01.2024 έως 27.01.2024, Σταπατόρη (αναπληρωματική Ζέζιου)

Από 28.01.2024 έως 31.01.2024, Καχριμανίδου(αναπληρωματική Σταπατόρη)

 

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων: 23.01.2024, 11:30 π.μ., Μάρθα Ανδρεάδου

Πταισματοδίκες Υπηρεσίας: Αργυρώ Τέγουτζικ, Δημήτριος Δημητριάδης

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για τη δικάσιμο.

Σέρρες, 03.01.2024

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Σερρών

Αλεξάνδρα Γιάκα

Πρόεδρος Πρωτοδικών