Αγροτικά Ακίνητα – Οικόπεδα – Απαλλοτριώσεις – Κτηματολόγιο – Υποθηκοφυλακείο


ΤΙΤΛΟΣΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΤΑΞ. ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ1988ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ343
ΜΠΑ
(1001)
ΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ1988ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ343
ΜΠΑ
(1001)
Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ1997ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ343
ΧΟΡ
(1002Α)
Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ2008ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ343
ΧΟΡ
(1002Α)
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ2000ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ343
ΧΟΡ
(1003)
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ2004ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ343
ΧΟΡ
(1003)
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ1997ΔΡΟΣΟΣ
346.04
ΔΡΟ
(1004)
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ2000ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ343
ΤΣΟ
(1005)
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
(2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ)
2002ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ346.04
ΧΟΡ
(1006 Α-Β)
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ2004ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ343
ΤΣΟ
(1007)
ΔΑΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ2002ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΣ346.04
ΓΙΑ
[ΔΔ]
(1009)
ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ2002ΜΑΚΡΗ346.04
ΜΑΚ
[ΔΔ]
(1010)
ΝΕΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΜΟΙ Α ΚΑΙ Β2004ΠΟΛΥΕΚΔΟΤΙΚΗ346.04
ΝΕΟ
τ.1-2
[ΔΔ]
(1011 Α-Β)
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ2001ΒΟΥΤΥΡΑΣ343
ΒΟΤ
(1012)
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ2001ΜΑΚΡΗΣ343
ΜΑΚ
(1013)
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ2004ΜΕΛΦΟΣ343
ΜΕΛ
(1014)
ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ2003ΠΑΥΛΙΔΗΣ343
ΠΑΥ
(1016)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ2001ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ347.22
ΜΙΧ
(1018)
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ2001ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ347.22
ΚΟΥ
(2019)
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ2000ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ327.22
ΚΩΝ
(1020Α)
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ2002ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ327.22
ΚΩΝ
(1020Β)
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ2003ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ347.22
ΤΣΟ
(1021)
ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ2006ΤΑΧΟΣ343
ΤΑΧ
(229)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ2007ΜΑΓΟΥΛΑΣ347.22
ΜΑΓ
(1022)
Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ2006ΜΑΓΟΥΛΑΣ347.22
ΜΑΓ
(1023)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ2008ΜΑΓΟΥΛΑΣ347.22
ΜΑΓ
(1024)
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ2008ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ347.22
ΑΘΑ
(1025)
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ2007ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ343
ΑΝΑ
(1026)
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ2008ΑΡΓΥΡΙΟΥ347.22
ΑΡΓ
(1027)
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ2010ΚΟΥΣΟΥΛΑ347.22
ΚΟΥ
(1028)
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ2012ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ343
ΓΕΩ
(1029)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2013ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ347.22
ΠΑΠ
(1030)
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ2013ΑΡΓΥΡΙΟΥ347.22
ΑΡΓ
(1031)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ Ν. 4315/2014 (3η εκδ.)2015ΜΑΓΟΥΛΑΣ

347.22
ΜΑΓ
(ΚΑΙΝ/ΓΙΟ)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2015ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ347.22
ΔΙΑ
(ΚΑΙΝ/ΓΙΟ)
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2014ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝ.347.22
ΔΙΑ
(ΚΑΙΝ/ΓΙΟ)
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΜΟΣ Ι2000ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
347
ΜΠΑ
τ.1
(3010)
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΜΟΣ ΙΙ-ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
347
ΜΠΑ
τ.2
(3011)
ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ2015ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ347.22
ΤΣΙ
(ΚΑΙΝ/ΓΙΟ)
Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ:ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ2015ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ347.22
ΔΙΑ
(ΚΑΙΝ/ΓΙΟ)
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ2017ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΙΚ.347.22
ΤΣΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ2017ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.347.22
ΠΑΠ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΗΣ2017ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Τ.347.22
ΑΘΑ
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ2019ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ.347.22
ΠΑΠ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ2020ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.347.22
ΔΙΑ
ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ2020ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Ι.347.22
ΣΠΥ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ2020ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ Μ.347.22
ΠΕΡ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ2021ΜΑΓΟΥΛΑΣ Γ.347.22
ΜΑΓ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Η ΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ2021ΠΟΥΛΙΟΣ Γ.347.22
ΠΟΥ
ΤΑ ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2022ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Δ.347.22
ΠΑΠ
ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΩΣ ΑΓΝ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ2022ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ Μ.347.22
ΤΣΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΙΟΚΤΗΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΥ ΕΛΛ. ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΘΝ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ2022ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.347.22
ΔΙΑ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ2023ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΠ.343
ΓΕΡ